Afet Eğitimi Hazırlık Günü

 

Afet Eğitimi Hazırlık Günü

Doğal afetler ne yazık ki gündelik yaşamımızın bir parçası olmuş durumdadır. Bu durum göz önüne alınınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Ek-8 tablosunda yer alan "Afet Eğitimi Hazırlık Günü" okullarda, 12 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

Doğal Afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.

 Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski