Deyimler Sözlüğü

cılkı çıkmak

cılkı çıkmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bir iş bozulmak, doğru ve olması gereken biçimden uzak…

cılk etmek

cılk etmek deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. bir şeyle gereksiz şekilde uğraşarak daha da kötüleşm…

cılk çıkmak

cılk çıkmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? kusurlu, boş veya bozuk çıkmak:       "Tek tek say…

cıcığını çıkartmak

cıcığını çıkartmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? hırpalamak.

cıcığı çıkmak

cıcığı çıkmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. çok yorulmak. 2. hırpalanmak:       "Bu, Anad…

cezve sürmek

cezve sürmek deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? kahveyi pişirmek için cezveyi ateşe koymak:       &quo…

cezbeye tutulmak (kapılmak)

cezbeye tutulmak (veya kapılmak) deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bir duygu veya bir inanışın etkisi…

cezaya çarptırmak

cezaya çarptırmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? cezalandırmak:       "Seni yalana tövbe etti…

cezasını çekmek

cezasını çekmek deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. yaptığı bir kusur veya tedbirsizliğin zararına u…

cezasını bulmak

cezasını bulmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? hak ettiği kötü sona uğramak:       "Hasretten…

ceza yemek

ceza yemek deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? cezalandırılmak:       "Taşkışla'dan üç ay altı…

ceza vermek

ceza vermek deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. cezalandırmak :       "Seni sevdiğim için sende…

ceza kesmek

(birine) ceza kesmek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? görevli para cezası yazmak:       "Eksiltimi, in…

ceza görmek

ceza görmek deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? kendisine ceza verilmek, cezalandırılmak:       "E…

ceza çekmek

ceza çekmek deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. hapiste yatmak:       "Aslanım ceza çekti, biri…

ceza almak

ceza almak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? -de cezalandırılmak:       "Kimisi ceza aldı, kimis…

ceylan gibi

ceylan gibi kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? vücudu ince ve narin olan (kadın):       "“Oysak…

ceviz kırmak

ceviz kırmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? yanlış tutum veya davranışta bulunmak, hata yapmak:   …

cevapsız kalmak

cevapsız kalmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? cevap alınamamak:       "Suallerim cevapsız ka…

cevapsız bırakmak

cevapsız bırakmak deyimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? karşılığında herhangi bir cevap vermemek, bir tep…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı