Biyografi

Nesîmî

İmadeddin Nesimî Hurûfîliği ile tanınan mutasavvıf şair (ö. 1417, Halep), 14. yüzyılda yaşamış Hurûfi meşrep Azeri divan…

Balım Sultan

Balım Sultan Türbesi – Hacıbektaş/Nevşehir Balım Sultan XVI. yüzyılda Bektaşîliği yeni baştan düzenleyip bilinen hüviyeti…

Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal’ın eski bir minyatürden kopya edilerek Levnî tarafından yapılan minyatürü (TSMK, Hazine, Albüm, nr. 2164, v…

Abdal Musa

Abdal Musa kabri Abdal Musa (Abdal Musa Sultan'da denir) 14. yüzyılda yaşamış olan Türk ereni. Ahmed Yesevi dervişler…

Barak Baba

Barak Baba türbesi Barak Baba  (ö. 707/1307) Babaî hareketi çevrelerine mensup Kalenderiyye tarikatı şeyhlerinden bir Türk…

Ahî Evran

Ahî Evran , Pîr Ahî Evrân Velî veya tam adıyla Pîr Mahmud bin Ahmed Nasirûddin Ahî Evran bin Abbas Velî (1171 - 12 Nisan 1…

Tapduk Emre

Tapduk Emre’nin Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Emresultan köyündeki türbesi Tapduk Emre (d. 1210-1215 - ö. ?), Horasa…

Sarı Saltuk

Sarı Saltuk Baba (Saltık Bay Sultan, Sarı Saltuk Dede, ö. 1297/1298) Balkanların Osmanlılar tarafından fethedilmesinden ö…

Baba İlyas

Baba İlyas (ö. 637/1240) 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı giriştiği büyük siyasî-içtimaî ayaklanma hareketi…

Baba Haydar

Baba Haydar (ö. 957/1550) Kanûnî devrinde İstanbul’a yerleşen Semerkantlı bir Nakşibendî şeyhi. Kutb’ûd-Dîn Haydar ya da…

Ebu'l-Vefa el-Bağdadi

EBÜ’l-VEFÂ el-BAĞDÂDÎ (Arapça: أبو الوفاء البغدادي) Ebü’l-Vefâ’ Tâcü’l-ârifîn Seyyid Muhammed b. Muhammed Arîz el-Bağdâdî…

Abdülkâdir Geylânî

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkādir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkādir Geylânî (1…

Ahmed Yesevî

Ahmed Yesevî minyatürü Ahmed Yesevî ya da Ata Yesevî (Kazakça: Қожа Ахмед Яссауи ; Özbekçe: Xoja Ahmad Yassaviy ; 1093, …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı