Bilgisayar Mühendisleri Odası

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası Logosu

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 24 Mart 2012 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Olağan Genel Kurulu ve 2 Haziran 2012 tarihinde TMMOB 42. Olağan Genel Kurulunda alınan kararla kurulmuştur. 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olan BMO, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları ve şehir plancılarını örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezunları bünyesinde barındıran BMO'nun bugünkü üye sayısı 5.000'in üzerindedir. Odanın merkezi Ankara'dadır. İllerde temsilcilik açma çalışmaları 2012 sonu itibarıyla devam etmektedir.

Odanın işlev ve işleyişine dair esaslar BMO Ana Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

Kısaltma: BMO

Kuruluş 2 Haziran 2012

Merkez: Necatibey Cad. No:88/7, Ankara ,Türkiye

Üyelik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Bilgisayar Mühendisleri Odası Tarihi ve Kuruluşu

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 2 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Olağan Genel Kurulu’nda verilen “BMO Kuruluş Önergesi”nin oy çokluğu ile kabul edilmesi sonucu resmen kurulmuştur. 30 Haziran 2012 günü TMMOB tarafından Kurucu Yönetim Kurulu atanmış, 4 Ağustos 2012 tarihinde Oda Genel Merkezi Hizmet Ofisi açılmış, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) üye kayıtlarının aktarılmasından sonra 8-9 Eylül 2012 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurul ile BMO 1. Dönem Yönetim Kurulu seçilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu
TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu

BMO kuruluş çalışmaları için resmi karar  9 Temmuz 2011 tarihinde EMO Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu toplantısında alınmış olsa da, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması Elektrik Mühendisleri Odası’nda (EMO) örgütlü bilgisayar mühendislerinin 1990’lı yıllardan beri süregelen çalışmalarının bir sonucu olmuştur.

Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın Amaçları

Odanın amaçları BMO Ana Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın Yayınları

BMO'yu oluşturan Bilgisayar Mühendisleri Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından farklı zamanlarda EMO'nun yayınlarında Bilişim alanında yayınlar gerçekleştirdiler.

BMO'nun 2011 yılında başlayan son kuruluş çalışmasında oda kuruluşu konulu ilk yayın çalışması Ekim 2011 tarihli EMO Ankara Şubesi tarafından yayınlanan BMO Kuruluş Raporu'dur.

BMO kurulduktan sonra, üyeleri ve halka yönelik olarak ilk yayın girişimini, odanın Basın Yayın ve Sosyal Medya Komisyonu çalışmaları ile yayınlanması hedefiyle Bilgisayar Mühendisliği Dergisi yayın hayatına başlamıştır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) eski logosu
Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) eski logosu


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski