Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

 

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Logosu

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 29.07.1960 tarihinde 6235 sayılı yasa ile kurulmuş bir meslek örgütüdür.

TMMOB'ni oluşturan ilk odalardan birisidir. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası kurulduğu 1960 yılından bugüne, yurt içinde ve dışında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğretimi yapan fakülte ve bölümlerden mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde mesleklerini uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendislerini temsil etmektedir.

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, genel olarak; Denizcilik Sektörünün geliştirilmesine yönelik oluşturulacak amaç ve hedefler ile uygulamaların bilimsel ve teknik temeller üzerinde geliştirilmesi, sektörün planlanmasında, ülke sanayi sektörleri ile entegrasyonun ön planda tutulması, çevrenin korunmasına ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin alınmasını amaçlayan ve gerek mesleğinin gelişmesi gerekse üyelerinin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin sağlanması ve korunmasına yönelik etkinlik ve girişimlerde bulunmaktadır.

Bugün TMMOB örgütlülüğünün en önemli parçalarından birisi de 1500 kişiyi aşan üye sayısı ile TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'dır. GEMİMO örgütlülüğü, her zaman Denizcilik Endüstrisinin bilimsel ve teknik yönünü ön plana çıkartarak, Türkiye denizcilik sektöründe yaşanan tüm gelişmelere ilişkin oluşturduğu politikaları, toplumun ortak yararına odaklanmış çözüm önerilerini yine toplumun önüne seçenek olarak koyup, sosyal sorumluluk yaklaşımı ile çalışmalarına devam edecektir.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasının Amaçları

 • Denizcilik sektöründe ülke ve toplum yararı doğrultusunda üretimin ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve öneride bulunmak,
 • Üyelerin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak, bu hak ve yetkilerin meslek ve üye onurunun korunması yönünde uygulanmasını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel, teknik ve mesleki alanlarla ilgili her türlü araştırma, inceleme yapmak ve izlemek,
 • İlgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak, bunlarla gerekli ilişkiler kurarak, kongrelerine katılmak,
 • Meslek alanları ile ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeterli nitelikte Gemi Makinaları İşletme Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan öğretim modellerinden yararlanılarak önerilerde bulunmak, öğrencileri mesleğe hazırlayacak, staj, eğitim çalışmalarında bulunmak, bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek, öğrencilere meslek odaları etkinliklerine katılımlarını sağlamak amacıyla organlar oluşturmak,
 • Meslek alanları ile ilgili konularda denizcilik sektörünün ihtiyacı olan her kademedeki teknik personel için uluslararası kurallar gereği zorunlu olan eğitimlerin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenleyerek belgelendirilmelerini sağlamak,
 • Üyelerin mesleki alanlardaki ulusal ve uluslararası yeni gelişmeleri tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi için mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi düzenlemek, üyelerin sosyal kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs seminer, söylev gibi etkinlikler düzenlemek,
 • Mesleki alanlar ile ilgili teknik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek, bu yayınları üyelerin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yapmak,
 • Meslek alanları ile ilgili her türlü standartları, teknik şartnameler, tip sözleşmeleri gibi teknik bilgileri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,
 • Kamu kurumu ve kuruluşlar yerel yönetim, özel şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde özel sözleşmeler yaparak onlar adına bilirkişilik, dispecilik, eksperlik, hakemlik ve teknik danışmanlık hizmetini üyeler aracılığı ile yaptırmak,
 • Meslek disiplinini kapsayan alanlarda üyelerinin faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski