Şehir Plancıları Odası

 

Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası Türkiye’nin ve kamunun çıkarları doğrultusunda şehir planlaması ve bölge planlaması mesleği ile ilgili meslektaşlarının görev ve yetkilerini düzenlemek, kent planlama ve bilimini geliştirmek amacıyla kurulmuş TMMOB'a bağlı bir meslek odasıdır.

Diğer görevleri arasında yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği ve etkinlikler düzenlemek; doğal ve kamusal varlıkların korunması için girişimlerde bulunmak şehir ve bölge planlama eğitimi ve öğrenci sorunlarıyla ilgilenmektir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski