Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 16 Ekim 1954 tarihinde kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955 tarihinde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatına (ISO), 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonuna (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir.

18 Kasım 1960 tarih ve 132 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kurum olarak kuruluş sürecini tamamlamıştır. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayımlamak gibi görevleri ifa eden TSE'nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilmektedir. Enstitünün ilgili bulunduğu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

Kuruluş: 1954

Tür: Standartlar

Merkez: Ankara

Lider: Prof. Dr. Adem Şahin

Bütçe: ₺620.425.000 (2021)

Personel: 2716 (2020 yılı)

Türk Standartları Enstitüsü Binası, Ankara
Türk Standartları Enstitüsü Binası, Ankara

TSE'nin Misyonu

Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.

TSE'nin Vizyonu

Ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmaktır.

TSE'nin Kuruluşu

Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde hazırlanan tüzük ile 16 Ekim 1954 tarihinde kuruldu. Enstitü, 26 Mayıs 1955 tarihinde ISO ve 01 Ocak 1956 IEC’ye üye olarak kabul edildi. "Türk Standardlarının Tatbiki Hakkında Nizamname" 4 Aralık 1959 tarih ve 10372 sayılı Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu Kararnamesi olarak yayımlandı ve Enstitünün ayrı bir yapılanma olarak ilk yasal zemini oluşturuldu.

Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18 Kasım 1960 tarih ve 132 Sayılı Kanunla Enstitünün güncel yapısına şekil veren kuruluş sürecini tamamladı Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen ve genel bütçeden pay almayan bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standardları Enstitüsünün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. Bu standartlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmî Gazete'de yayımlanır.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB)

Hizmet üreten sektörlerde, iş yerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen, geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkân ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski