ateşgede

Ateşgede, Zerdüştçülükte kutsal ateşin yandığı yapı ya da alana verilen isimdir. Örtülü bir mekân zorunluluğu olmayan ateşgedenin mekânı, üstü açık özel bir kesim ya da doğal petrol sızıntısının yandığı bir alan da olabilir. Yapı olarak inşa edilmiş ateşgelerin temel örneği, dört masif ayaklı, üstü kubbeyle örtülü bir yapıdır. Tromp geçiş öğelerine oturtulmuş kubbeleri ve masif taşıyıcılarıyla bu tür ateşgedeler, İslam döneminde kubbe sistemlerinin evrimini etkilemişlerdir.

İran’ın Yezd şehrinde bir Ateşgêde.
İran’ın Yezd şehrinde bir Ateşgêde.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski