egemen sınıf

 

egemen sınıf

Egemen sınıf ya da iktidar sınıfı, egemenliği ve yönetimi elinde tutan ve toplumun gidişatına yön veren sosyal sınıfı tanımlayan terim. Marksist terminolojiye göre bu sınıf burjuvazi olarak adlandırılır ve devlet aygıtıyla birlikte onun kolluk kuvvetlerini kullanarak işçi sınıfı başta olmak üzere diğer ezilen sınıflara baskı kurar.

Sosyolog C. Wright Mills'a göre egemen sınıf, elit sınıftan farklıdır. Mills'e göre elit sınıf, politik güce sahip küçük bir gruptur. Bu sınıfa politikacılar, siyasi yöneticiler ve askeri liderler dahildir. Fakat egemen sınıf, doğrudan zenginlik ya da zora dayalı güç kullanımından ileri gelir ve eğitimden hükûmeti politikalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Ayrıca bakınız

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski