Étienne Bonnot de Condillac

 

Étienne Bonnot de Condillac

Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), Fransız düşünür.

John Locke'un empirizminden etkilenerek duyumculuk (Sensualizm) adlı bir bilgi kuramı geliştirmiştir. Duyu algılarından kaynaklanan gözlemlerin bilginin kaynağı olduğu ilkesine dayalı bir duyumculuğu benimseyen Condillac, tüm bilgilerin şekil değiştirmiş birer duyum olduğunu savunmuştur. O, bilginin de ötesinde, insanda manevi olan her şeyi, insanın tüm zihinsel faaliyetlerini dış dünyaya ilişkin duyuma indirgemiş ve bu tezini kanıtlamanın yollarını aramıştır.

Empristlerin çoğu bilginin değilse de aklın doğuştanlığını kabul eder. Condillac ise duyumlardan ayrı bir aklın ya da zihnin varlığını da reddeder.

Condillac'ın Traité des animaux adlı 1755 tarihli bir eseri bulunmaktadır.

Hakkında bilgi nedir?

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski