sıkıntı

 

sıkıntı

Yaygın kullanımda sıkıntı, bir bireyin özellikle hiçbir şey yapmadan durduğu, çevresiyle ilgilenmediği veya bir gün veya dönemin donuk veya sıkıcı olduğunu hissettiği, duygusal ve bazen de psikolojik durumdur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Nedenleri ve etkileri

Yaygın olarak araştırılmamış olmasına rağmen can sıkıntısı üzerine yapılan araştırmalar, can sıkıntısının bir kişinin yaşamının çeşitli alanlarını etkileyen önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Can sıkıntısına yatkınlık ölçeğinde alt sıralarda yer alan kişilerin kariyer, eğitim ve özerklik dahil olmak üzere hayatlarının çok çeşitli yönlerinde daha iyi performansa sahip oldukları bulundu. Can sıkıntısı klinik depresyon belirtisi olabilir. Can sıkıntısı, depresyonla yakından ilişkili bir fenomen olan öğrenilmiş çaresizlik'in bir biçimi olabilir. Bazı ebeveynlik felsefeleri, çocukların uyarandan yoksun bir ortamda yetiştirilmeleri ve çevreleriyle etkileşime girmelerine izin verilmemesi veya teşvik edilmemeleri durumunda, böyle yaparak zihinsel kapasitelerini geliştirmede başarısız olacaklarını öne sürer.

Bir öğrenme ortamında, can sıkıntısının yaygın bir nedeni anlayış eksikliğidir; örneğin, bir kişi bir derste konuyu takip etmiyorsa genellikle konu sıkıcı görünür. Ancak bunun tersi de doğru olabilir; Çok kolay anlaşılan, basit veya şeffaf olan bir şey de sıkıcı olabilir. Sıkıntı genellikle öğrenme ile ters orantılıdır ve okulda bu, öğrencinin yeterince zorlanmadığının veya çok zorlanmadığının bir işareti olabilir. Öğrenciler için tahmin edilebilir bir aktivite onları sıkabilir.

1989'da yapılan bir araştırmada, bireyin can sıkıntısının onun dikkat derecesinden etkilenebileceğini gösterdi çünkü çevreden gelen daha yüksek akustik dikkat dağınıklığı seviyesi, daha çok can sıkıntısı nedeni olarak öne sürülüp raporlanmıştır. Can sıkıntısının, gençler arasında uyuşturucu kullanımı ile ilişkili olduğu araştırılmıştır. Problemli kumar oynama davranışının bir nedeni olarak can sıkıntısı öne sürülmüştür. Bir çalışma, patolojik kumarbazların can sıkıntısı ve depresyon durumlarından kaçınmak için uyarı aradığı hipoteziyle tutarlı sonuçlar buldu. Can sıkıntısının, insanları yeni zorluklar aramaya teşvik eden evrimsel bir temeli olduğu öne sürülmüştür. İnsan öğrenmesini ve yaratıcılığını etkileyebilir.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar can sıkıntısının bazı olumlu etkileri olabileceğini de öne sürdü. Düşük uyaranlı bir ortam yaratıcılığın artmasına neden olabilir ve bir "eureka anı" için zemin hazırlayabilir.

Viktor Vasnetsov'in Hiç Gülmeyen Prenses tablosu
Viktor Vasnetsov'in Hiç Gülmeyen Prenses tablosu

Bir hediyelik eşya satıcısı, müşterileri beklerken sıkılıyor gibi görünüyor.
Bir hediyelik eşya satıcısı, müşterileri beklerken sıkılıyor gibi görünüyor.

Kanepede yatan canı sıkılmış bir kedi.
Kanepede yatan canı sıkılmış bir kedi.


TDK sözlük anlamı nedir?

1. isim İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet:

      "İçinin sıkıntısını ondan mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı." - Peyami Safa

2. isim Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet:

      "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm." - Aka Gündüz

3. isim Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı:

      "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim." - Sait Faik Abasıyanık

4. isim Bulunmama durumu:

      "Yüklü servetini cömertçe harcamaması nedeniyle piyasada para sıkıntısı baş gösterdi." - İhsan Oktay Anar

5. isim, mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem:

      "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu." - Burhan Felek

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski