sosyal psikoloji

 

sosyal psikoloji

Sosyal psikoloji bireylerin düşüncelerinin, iç dünyalarının ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayalî ve anlaşılan oluşundan nasıl etkilendiğine dair bir bilimsel çalışmadır. Bu alanda araştırma yapanlar genellikle psikolog veya sosyologlardan oluşmaktadır. Buna rağmen bütün sosyal psikologlar hem birey, hem de topluluk bazında çalışırlar. Benzerliklerine rağmen iki alan amaçları, yaklaşımları, yöntemleri ve terimlerinde farklılaşırlar. Biyofizik ve kavrama psikolojisi gibi sosyal psikoloji de disiplinlerarası bir alandır.

Sosyal psikolojinin belli başlı konuları:

  1. Yardım, Altruism: İnsanlar neden ve ne durumlarda birbirlerine yardım eder veya etmezler.
  2. Sosyal uyum: Bireyler neden grup kurallarına uyarlar veya uymazlar.
  3. Söz dinleme, İtaat: İnsanlar neden söz dinlerler, itaat ederler.
  4. Toplum ve birey etkileşimi
  5. Önyargı: Önyargı nasıl oluşur.
  6. Hiddet ve saldırı: Bireyler neden ve ne durumlarda başkalarına saldırırlar.

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı nedir?

isim

Toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalı.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: social psychology

Bireyin, bireylerarası ve sosyal çevreyle olan ilişkilerini, sosyal deneyim ve davranışlarını, grup üyeliğinin nitelikleri veya bir toplum içinde bulunmanın bireyin tutum ve davranışlarıyla inançları üzerindeki etkilerini inceleyen psikoloji dalı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski