Antik Yunan felsefesi

 

Atina Okulu (1509–1511), Raphael. Antik Yunan filozofları bir arada

Antik Yunan felsefesi, MÖ. 6. yüzyılda başlamış ve Hellenistik çağ ile Roma İmparatorluğu arasında devam etmiştir. Felsefe kelimesi Yunanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Önceleri bilimi, matematiği, siyaseti ve etiği de kapsayan bir terimdi. Yunan felsefesi Batı medeniyetinin bir ürünüydü, Roma'da, Rönesans'ta, Aydınlanma çağında ve İslam filozofları tarafından kullanıldı. Yunan felsefesi Antik Yakın Doğu felsefesinden etkilenmiş olabilir.

En önemli filozofların bazıları Sokrates, Aristoteles, Platon ve Pers İmparatorluğu'nu fethetmeden önce Yunan felsefesi öğrenmiş olan Büyük İskender şeklinde sıralanabilir.

Birçok filozof matematiğin tüm bilgelikler arasında en önemlisi olduğunu düşünmüştür. Elemanlar adında Geometri üzerine ünlü bir kitabı yazan Öklit matematiğin kurucularından birisidir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Sokrates öncesi

Sokrates'in onlara karşı sözleriyle bilinen Protagoras dahil birçok sofist yaşıyordu.

Pisagor teoremi ile bilinen Pisagor bir gizemci ya da akılcı olabilir fakat bu konuda yeterince bilgi bulunmamaktadır.

Klasik Yunan felsefesi

Sokrates

Sokrates'in Atina'da MÖ. 5. yüzyılda doğduğu düşünülüyor. Atina öğrenme ve fikir alışverişinde bulunulan bir yerdi. Yine de, felsefe bir suç haline geldi. Fakat Sokrates, MÖ. 399 yılında idam edilen tek kișiydi. Platon, Sokrates'in Savunması adında bir kitap yazmıştır. Sokrates siyaset felsefesinin kurucusu sayılır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski