liberteryen transhümanizm

 

liberteryen transhümanizm

Liberteryen Transhümanizm veya Özgürlükçü Transhümanizm Liberteryenizm ve Transhümanizm'i birleştiren bir siyasi ideolojidir. Kendini Liberteryen Transhümanist olarak tanımlayan Ronald Bailey ve Glenn Reynolds gibi kişiler "İnsan güncellenmesi hakkı"nı savunurlar ve serbest piyasanın bu hakkı en iyi sağlayan şey olduğunu çünkü serbest piyasanın diğer ekonomik sistemlere göre daha fazla refah ve kişisel özgürlük sağladığını öne sürerler.

İlkeleri

Liberteryen Transhümanistler öz-sahiplik ilkesinin hem Liberteryenizm hem de Transhümanizm'in dayandığı en temel ilke olduğuna inanırlar.Rasyonel Egoizm'i ve Etik Egoizm'i benimseyen bu kişiler gelişen teknolojilerin insanları güncellemek için kullanılmasını yani bireysel özgürlükler bağlamında bireyin kendi isteğiyle fiziksel, mental ve sosyal olarak sağlıklı oluşunu ve herhangi bir hastalık ya da sakatlanmanın olmadığı insan-ötesi bir durumu desteklerler. Aynı zamanda bu rasyonel ve ahlaki egoizm bir "biyoliberteryenizm" şeklini savunmak için de genişletilebilir.

İnsan hakları savunucuları olan Liberteryen Hümanistler insanın kendini güncellemesini engelleyecek herhangi bir çaba, limit veya baskıyı sivil hak ve özgürlüklerin ihlali olarak görürler. Ancak, Ekonomik Liberteryen olarak da Demokratik Transhümanistlerin savunduğu bunun devlet tarafından kamu politikası olarak dayatılmasına, devletin buna müdahalesinin kendi bireysel tercihlerini sınırlayacağı veya yönlendireceği endişesiyle karşı çıkarlar.

Ekstropiyenizm,  Max More tarafından ortaya atılan ve hala devam eden en eski Transhümanist akım, başta kendiliğinden doğan düzenin Liberteryen yorumlarını içeriyor ve serbest piyasa ekonomisinin toplumsal kaynakların dağıtılmasını herhangi bir planlı veya karma ekonomiden daha iyi yaptığını belirtiyordu. 2000'de ise Ekstropi'nin ilkeleri gözden geçirilirken Liberteryenizm fikrinin yerini Sosyal Liberalizm ve Geleceğe Yönelik Demokrasi fikirlerinin aldığı gözlemlendi. Ancak, Ekstropiyenlerin çoğu Liberteryen Transhümanist olarak kalmaya devam etti.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski