Mesnevî-i Nuriye

 

Mesnevî-i Nuriye

Mesnevî-i Nuriye (Osmanlıca: مثنوئ نوريه), İslam Alimi Said Nursi'ye ait kitap, 1920-1924 yılları arasında Arapça olarak yazılmıştır. Eser daha sonra yazarın kardeşi Abdulmecid Nursi ve Abdulkadir Badıllı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.

Farklı zamanlarda yazılan on iki risaleciğinin kendisi tarafından birleştirilerek tek kitap haline getirdiği eseridir. Kitapta İslami ve imani meseleler genellikle uzun izahlar yerine özlü ifadelerle yazılmıştır.

Eserde yer alan risalecikler sırasıyla şöyledir:

Lem'alar, Reşhalar, Lâsiyyemalar, Katre, Hubâb, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Onuncu Risale, Şûle, Nokta.

Mesneviyi Nuriye içeriği

Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyye’də iken tab‘ və nəşretdiği eser

 • “Nuktatün min-Nûr-i Ma‘rifetillâh”, Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası,1337. (1919) (Bir kısmını koymuş) Türkce yazılmış
 • Yeni Said dövrü arapca yazılmış ilk kitablarının bazılarını Mesneviyi Nuriyeye ilave etmiş
 • Katre: Bedîüzzaman İstanbul, Necm-i İstikbâl matbaası, 1338/1340 (1 Oc. 1922 – 23 Ağ. 1922).
 • Zeylü’l-Katre: Bedîüzzaman Şehzâdebaşı, Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası, 1338/1340 (1 Oc. 1922 – 23 Ağ. 1922)
 • Zerre: Saîde'n-Nursî Şehzâdebaşı, Evkāf Matbaası, 1338/1340 (1 Oc. 1922 – 23 Ağ. 1922).
 • Şemme: Saîde'n-Nursî Şehzâdebaşı, Evkāf Matbaası, 1338/1340 (1 Oc. 1922 – 23 Ağ. 1922).
 • Habbe: Saîde'n-Nursî Evkāf Matbaası 1338 (1922).
 • Zeylü’l-Habbe: Saîde'n-Nursî Evkāf Matbaası, 1338 (1922)
 • Zeylü’z-Zeyl: Saîde'n-Nursî Ankara, Yenigün Matbaası, 1338/1341 [Ankara'ya gelişi (7 Kasım 1922) – 31 Ar. 1922].
 • Hubâb: Saîde'n-Nursî Ankara, Ali Şükrü Matbaası, 1339/1341 {1 Oc. 1923 – Ank.’dan ayrılışı (17/21) Nîsan [1 Mayıs] 1923)}
 • Zeylü’l-Hubâb: Saîde'n-Nursî İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1341 [H] (24 Ağ. 1922 - 13 Ağ.1923)
 • Zühre: Saîde'n-Nursî İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1341 [H] (24 Ağ. 1922 - 13 Ağ.1923)
 • Zührenin Zeyli: Saîd (Bu kitab muhtamel eline geçmemiş olmalı ki ilave etmemiş)
 • Şu‘le: Saîde'n-Nursî İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1342[H] (14 Ağ. 1923 – 31 Tem 1924).
 • Şu‘lenin zeyli
 • Lamalar
 • Reşhalar
 • Lasiyemalar
 • Kur'an Yıldızlarının Envarından bir Nûr ve Ehl-i Tuğyan ile Ehl-i İman Arasını Ölçen Bir Mizan (Bu kitab muhtamel eline geçmemiş olmalı ki ilave etmemiş)

1946 yılından arapca olarak Ahmet Nazif Çelebi hattıyla Teksir edilerek çoğaltılmışdır Türcümesi 1957 Kardeşi Abdülmecid Nursi tarafından yapılmış Türcümesinin Latince ilk baskısı 1958 Osman Yalçın Matbasında basılmış. 1969'da Arabî Mesnevi-i Nuriye'yi Şam'a, Beyrutda basılmış Abdülkadir Badıllı Tahiri Mutlu ve Zübeyr Gündüzalpın katkılarıyla.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski