okültizm

Okültizm veya gizlicilik, genel anlamıyla, din ve bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar bütünüdür. Daha dar anlamıyla; geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir. Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir.

Terim, Latince "gizlemek", "saklamak", "üstünü örtmek" anlamına gelen "occulere"den türemiştir. Eski Yunan'daki karşılığı ezoteriktir.

Eski Yunan zamanlarındaki Pitagorasçılıktan, Platonculuktan, muhtelif gnostik inançlardan İslam'daki Sufi inanca ve psikoloji kaynaklı pek çok yeni fikre kadar oldukça geniş bir bağlamı içine alır. Modern zamanlardaki duyum ötesi algı, hipnoz, telepati ve pirokinezi gibi parapsikoloji alanına giren ve bilimsel çevreler tarafından kuşku ile yaklaşılan araştırma alanları okültün (gizliciğin) kapsamı içindedir.

16. yüzyılda "okült bilimler" olarak anılan astroloji, simya ve doğa büyücülüğü günümüzde sözdebilim olarak kabul edilir.

okültizm

{tocify} $title={İçindekiler}

Terimin etimolojik kökeni

Terim Latincede "gizlemek, saklamak" anlamına gelen "occulere" sözcüğünden gelen, “gizli, saklı” anlamındaki occultus sözcüğünden türetilmiş olup “gizli ve saklı olanın bilgisi” anlamına gelir. Buradaki “gizli ve saklı olan” ifadesi hem görünmeyen âleme, hem doğaüstü denilen fenomenlere ilişkindir. Okült sözcüğü okültizm adının sıfatı olup günümüzde "okültizm ile ilgili" anlamında kullanılır.

Kapsamı

Okültizmin kapsadığı alanlar arasında maji, simya, astroloji, nümeroloji, sembolizm, teürji, psişürji, kâhinlik veya falcılık türleri sayılabilir. Kimileri terimi yalnızca Avrupa okültizmi ile sınırlarsa da, kimi yazarlar diğer kıtalardaki okült çalışmaları da bu terimin kapsamında değerlendirirler.

Ünlü okültistler

    Bakınız: Okültistler Listesi

Okültistler içinde en tanınmış kişiler arasında Eliphas Lévi (1810-1875), Paracelsus (1493-1541), Papus (1856-1916) ve ünlü kâhin Nostradamus (1501-1566) sayılabilir.

Terimler ve kavramlar

 • Abrakadabra
 • Abraksas
 • Akışkanlar
 • Anima mundi
 • Arkan
 • Astral seyahat, astral plan, astral beden
 • Astroloji
 • Cadılık
 • Demiurgos
 • Demon
 • Düşünce formu
 • Egrigor
 • Egzorsizm
 • Esîr (ether)
 • Evolüsyon-envolüsyon ilkesi
 • Fal (-mansi)
 • Fasinatör
 • Felsefe taşı
 • Gematria
 • Geri dönüş şoku
 • Golem
 • Görünmeyen alem
 • 6 Köşeli Yıldız
 • 5 Köşeli Yıldız
 • İlk madde
 • İstihare
 • Kadüse
 • Kahinlik
 • Makro alem-mikro alem
 • Maji
 • Mantika
 • Manteuma
 • Prodigia
 • Nümeroloji
 • Omen
 • Omina
 • Panase
 • Psişürji
 • Rabdomansi
 • Rebis
 • Saba ayinleri
 • Sol El Yolu
 • Sağ El Yolu
 • Sembolizm
 • Ses majisi
 • Signa
 • Simulakra
 • Simulakrum
 • Simya
 • Sefirotlar
 • Şeytan
 • Tılsım
 • Tılsımlı taşlar
 • Tarot
 • Telürik enerji
 • Tezahür
 • Tesirler
 • Teürji
 • Vitriol

Kaynakça

 • Okültizm, Ege Meta Yayınları
 • Encyclopedia of The Unexplained, Richard Cavendish
 • Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün Arıkdal

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, Fransızca occultisme

Gizlicilik.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski