Ca'fer es-Sâdık


Ca'fer es-Sâdık
Ca'fer es-Sâdık ismi yazılı bir levha

Ca'fer es-Sâdık (Arapça: جعفر الصادق; d. 699 veya 702, Medine - ö. 765, Medine) İsnâaşeriyye'nin altıncı, İsmâiliyye'nin beşinci imamı, Caferilik fıkhının kurucusu.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

İsnâaşeriyye'nin altıncı imamı

İsmâiliyye'nin beşinci imamı

Ca'ferî fıkhının kurucusu.

  • Doğum tarihi: 699 ya da 702
  • Doğum yeri: Medine
  • Ölüm tarihi: 765
  • Ölüm yeri: Medine
  • Tam ismi: Ebû Abdullâh Ca‘fer bin Muhammed el-Bâkır bin Zeynelâbidîn
  • Babası: Muhammed el-Bakır
  • Annesi: Ümmü Ferve

Hayatı

699 veya 702 senesinde Medine’de doğdu. Babası Ali'nin torunu Zeynelâbidîn oğlu Muhammed el-Bakır annesi ise Ebu Bekir'in torunu Kâsım bin Muhammed'in kızı Ümmü Ferve'dir. Künyesi büyük oğlunun İsmail olmasından dolayı Ebu İsmail'dir ancak oğlunun kendisinden önce ölmesinden dolayı daha çok Ebu Abdullah olarak anılmıştır. En meşhur lakabı Sadık olmakla birlikte Tahir, Sabir, Âtır ve Fazıl lakaplarıyla da zikredilmiştir. İlk eğitimini dedesi Zeynelâbidîn ve babasından aldı. Şiilere göre babasının ölümünden sonra imamet görevini 34 yıl devam ettirdi.

Şiîlikteki önemi

Şiîlik’te On İki İmâmların altıncısı olan "Câʿfer es-Sâdık," İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek ile Musa el-Kâzım’ın da babasıdır. Şiî öğretisine göre Câʿfer-i Sâdık’ın en büyük özelliği ise tam bir rehber öğretmen olmasıdır.

Ölümü

Şiîlik öğretisine göre, 8 Aralık 765 tarihinde Abbâsî Hâlifesi Ebû Câʿfer "el-Mansûr"'un emriyle zehirletilerek öldürülmüştür. Medine'de meşhur Bâki Mezarlığı'nda yatmaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski