demografi

 

demografi

Demografi (Antik Yunanca δῆμος démos, halk + γραφή graphé‚ yazı; İngilizce: demography), diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya'da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır. Demografi; coğrafyanın "Nüfus Coğrafyası", isimli alt dalından yararlanır. Bunun yanında kişilerin etnik kökenlerini tekrar nüfus başlığı altında inceler.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, Fransızca démographie

Nüfus bilimi.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

bk. nüfusbilgisi.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bk. nüfus bilimi

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: demography, Fransızca: démographie, Almanca: Demographie

(Yun. demos: halk; graphein: yazmak) Bir populasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: demography

Bir popülasyonda organizmaların sayılarının ve bu sayıların zamanla değişimlerinin incelenmesi.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

nüfus bilimi

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: demography

##(nüfusbilim)##

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: demography

Bir topluluktaki kişilerin bireysel özellikleri, coğrafi dağılımı, sosyal ve mesleki durumu, fiziki çevresi, hastalık ve ölüm oranı bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik bilimsel çalışma. #(nüfus bilimi)#

Kelime Kökeni

Fransızca démographie "nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmographía δημογραφία  sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος  "halk" ve Eski Yunanca graphē γραφη  "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1934) : coğrafî, tarihî, topoğrafî, demografî, bediî cihetlere ait olup ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve demografi kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski