planlı ekonomi

 

planlı ekonomi

Planlı ekonomi (İngilizce: planned economy); üretim faktörlerinin tümü veya büyük kısmının devlet denetiminde bulunduğu, üretim ve dağıtım kararlarının devlet tarafından alındığı ekonomik sistemdir.

Planlı ekonomiler, kuramsal olarak devlet denetiminin olmadığı serbest piyasa ekonomilerinin tam olarak zıddı bir ekonomik sistemi temsil ederler. Dünyada bu iki uçta bulunan ülke ekonomilerinden söz etmek çok mümkün değildir. Her iki sistemin de özelliklerini taşıyan karma ekonomiler çoğunlukla görülen ekonomik sistemlerdir. Sovyet tipi ekonomik planlama bu ekonomi türüne örnektir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, ekonomi

Toplumun gereksinimlerinin karşılanması ve gelişmesi amacını güden ekonomi, piyasa ekonomisi karşıtı.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: planned economy

Güdümlü ekonomi ve karma ekonomilerde kaynak dağılımının iktisadi planlama ile yapıldığı ekonomi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski