demonoloji

Demonoloji veya diğer adıyla demonizm (İngilizce: demonology), cin ve şeytanları sistematik olarak inceleyen çalışma dalı. Genelde dinlerin kutsal metinlerinin yorumlanmasını içerir ve teoloji yani "dinbilim"in bir dalıdır. Osmanlıca karşılığı Şeytaniyattır. "Cinler bilimi" de denmektedir. Vatikan'ın sonradan yönetmeliğe koyduğu bir derstir. Demon, Latincede Daemon olarak yazılır ve iblis anlamına gelir. Yunancada Daimon olarak yazılır ve ilahiyat, güç anlamına gelir. Demonolojinin en önemli özelliği, insanların cinler yardımıyla güç kazanmasını sağlamasıdır.

Bazı dinlerde cin ve melek inanışı bulunur. İslam'dan önce Arap topraklarında cinlerle iletişimde olan ve onlara tapan Araplar bulunmuştur. Musevilik gelmeden önce de Mezopotamya topraklarında sihir ve büyü yaygındı. Bu bilim dalı gizli olan ilimleri ve cinleri araştırır. Cinlerin yaşamını, onlarla iletişimi, büyüyü hatta hüddam ilmini bile kapsar. Bazı Hristiyan ülkelerde demonoloji ders olarak verilir. Ancak İslam'da cinlerle iletişime geçmek veya onlardan bir şeyler istemek yasak olduğundan Müslüman ülkelerde demonoloji öğretilmez. Fakat Müslüman ülkelerdeki birçok falcı, iyileştirici ve şifacı bu ilmi öğrenip cinlerden yardım alır ve insanlara hizmet ederler. Demonolojinin esas yanı cinlerle iletişim kurmak ve onlardan yardım istemektir. Bu bilim dalı hüddam ilmini de dolaylı olarak ilgilendirir. Hüddam, cinlerin insanlar tarafından kontrol edilmesidir.

demonoloji
Nikolaj Abraham Abildgaard'ın Cin Tasviri

{tocify} $title={İçindekiler}

Cinlerle iletişim

Demonoloji, dinlerde bildirilen belirli Tanrı isimlerini kullanarak paralel boyutlarda kapılar açmayı öğreten bir ilimdir. Örneğin İslam dininde, Allah'ın isimleri belirli günlerde ve belirli sayılarda tekrarlanırsa cinler alemine kapılar açılabilir. Ancak bunlar demonolojinin en son öğretileridir. Eğer bunlar tecrübesiz birisi tarafından uygulanırsa sonuçları çok kötü olabilir. Bu konu ile ilgili Gabon'un en eski yerlileri olarak bilinen Mpongwe Halkının yazıtlarında şöyle yazar: Cinler eğlence olsun diye çağrılmamalıdır eğer biri zevk için cin çağırırsa bunun bedelini ağır öder. Cinler iki sebepten dolayı çağırılmalıdır; Ya antlaşma için ya da çok mühim bir konu ile ilgili soru sormak için. Birçok demonoloji öğretisi cinleri acil bir şey olmadığı zaman çağırmanın yanlış olduğunu söyler. Cinler aynı zamanda birini lanetlemek için de çağrılabilir ama bunun için hem hüddam hem de demonoloji bilmek gerekir. Demonoloji ve hüddam birlikte öğrenilirse cinler kukla olarak kullanılıp birçok insana zarar verilebilir ve güç elde edilebilir. Cinler farklı boyutta olduğu için o boyutun kapılarını açmak için bazen kan dökmek gerekebilir. Antik Mısır ve Roma'da bulunan sunaklar aslında cinlerin bu boyuta giriş yapabilmesi amacıyla edilen kurbanlar içindir. Demonoloji aynı zamanda büyüde önem taşır. Karı-koca arasını açma, aşık etme, zengin olma gibi büyülerin yapılması için cinlerin yardımı gereklidir. Eski Yunan filozofu Porfirios, insanların cinlerle arkadaş olarak Dünya'da istediklerini elde edebileceklerini iddia eder. Cinlerle iletişime geçmede önemli iki nokta vardır. Birincisi dinlerdeki Tanrıların adlarını belirli zamanlarda ve belirli tekrarlarlarla okuyarak onlara bu boyut için kapılar açılabilir. İkincisi onların bu boyutta kalabilmesi ya da kapıların açılması için kan dökülmesi gerekir. Bu kan dökmenin kanıtı olarak Antik medeniyetlerdeki sunaklar gösterilir. Bu sunaklar da demonolojiinin ne kadar eski bir ilim olduğunu kanıtlar.

Dinlere göre demonoloji

İslam dinine göre demonolojinin her alanı günahtır. Bunlar İslam dininde yasaklı ilimlerdir. Kuran'da büyü yapanların ve şeytanlarla iletişime geçip güç elde edenlerin cehenneme gideceği yazar.

Hristiyanlıkta demonoloji günah değildir ve İncil'in birçok yerinde cinlerle iletişime geçilebileceği ve onlardan fayda sağlanabileceği yazar. Aynı zamanda İncil'in belli bölümlerinde Süleyman'ın cinleri kontrol ettiğini ve bunun günah olmadığını yazar.

Musevilikte demonoloji günah değildir ancak cinlerden yardım alıp insanlara hükmetmek ya da sihir yapmak yasaktır. Fakat cinlerle iletişime geçmekte Musevilikte sakınca yoktur. Talmud'un belirli bölümlerinde cinlerden faydalanıp şeytanların kullanılması gerektiği yazar. Hatta Talmud dünyada 7,405,926 tane demon olduğunu bile söyler.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski