ekonomik eşitsizlik

 

ekonomik eşitsizlik

Ekonomik eşitsizlik bir gruptaki bireylerin, bir popülasyonu oluşturan grupların ya da ülkelerin arasındaki ekonomik refah seviyesinde farklılıklar bulunması durumunu tanımlar. Ekonomik eşitsizlik ifadesi gelir eşitsizliği, servet eşitsizliği, ya da zenginlik boşluğu olarak da ifade edilebilir. Ekonomistler genellikle ekonomik eşitsizliğe üç kriteri ölçü alarak yaklaşır: servet, gelir ve tüketim. Ekonomik eşitsizlik sorunu eşitlik, eşitlik çıktısı, ve eşitlik fırsatı kavramları ile ilişkilidir.

Ekonomik eşitsizlik; toplumlar, tarihsel dönemler, ekonomik yapılar ve ekonomik sistemler arasında değişiklikler gösterir. Bu eşitsizlik, gelirin ya da servetin herhangi bir periyottaki yatay seyri ve gelir ya da servetin uzun süreler içerisindeki değişimi anlamını taşır. Ekonomik eşitsizliği ölçmek için birçok sayısal endeks mevcut olup en yaygın olarak kullanılan ise Gini katsayısı'dır.

Bazı çalışmalar, ekonomik eşitsizliğin toplumsal bir sorun olduğunu ortaya koymuştur Örneğin, Yüksek değerdeki eşitsizlik yıkıcı olabilir, çünkü bu eşitsizlik uzun vadeli büyümeye engel olacaktır. Yüksek değerdeki gelir eşitliği de aynı şekilde yıkıcıdır, çünkü verimliliği azaltır, risk alma ve servet edinme isteğini köreltir.

Gini Katsayısı Dünya CIA Raporu
Dünya genelindeki gelir eşitliğindeki farklılıklardır, ölçüm aracı Gini katsayısıdır. "Gini katsayısı 0 ile 1 arasında olan bir değerdir. 0 mükemmel eşitliği ifade ederken (herkesin aynı gelire sahip olması durumu) 1 ise mükemmel eşitsizliği tanımlar (bir kişinin tüm gelire sahip olurken diğer hiçbir kimsenin gelir elde edememesi durumu)

Eşitsizliğin deneysel (amprik) ölçümü

Ekonomistler, ekonomik dağılımı ölçerken genellikle üç metriği dikkate alır: servet, gelir ve tüketim. Profesyonel bir uzmanın öğrencilik döneminde düşük serveti ve düşük geliri olabilir, ve kariyer sürecinde düşük servet ve yüksek gelir, kariyer sonrasında ise yüksek servet ve düşük geliri olur. İnsanların tercihleri kazançlarını hemen tüketmeyi ya da tüketimi geleceğe saklama alternatifini belirler. Bu ayrım ekonomi seviyesinde ayrıca önemlidir:

  • Bazı ülkelerin yüksek derece gelir eşitsizliği ve buna kıyasla düşük derecede servet eşitsizliği vardır - örneğin; Japonya ve İtalya
  • Bazı ülkelerin nispeten düşük derecede gelir eşitsizliği ancak buna kıyasla yüksek derecede servet eşitsizliği vardır - örneğin; İsveç ve Danimarka

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bk. iktisadi eşitsizlik

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski