ihsan

 

ihsan

İhsan (Arapça: إحسان‎), bir İslam dini terimidir.

İhsan gerek Kur'an gerekse hadislerde geçen bir İslam dini terimidir. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak demektir. İslam genel olarak inanan kişinin ihsanla kulluk etmesini istemiş, ayrıca Kur'an'da ebeveynleri ile ilişkilerde de ihsan ile davranılması gerektiğini belirtmiştir.

İhsan terimi ünlü Cibril hadisi'nde de geçer. Bu hadiste İslam'daki vahiy meleği Cebrail (veya Cibril) kişi kılığında İslam dininin son peygamberi Muhammed'e çeşitli sorular sorar. Sorulardan birisi de "İhsan nedir?" şeklindedir. Peygamber soruyu şöyle yanıtlar "Allah'a, onu görüyormuşçasına kulluk etmendir. Sen onu görmesen dahi o seni görür."

Bunun dışında İslam'daki inançsal hareketlerden Sufizmde ihsan kavramı sahip olduğu genel anlamın ötesinde, daha farklı bir deruni anlayışla tanımlanmıştır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Kaynakça

  • Buhari, İman; Müslim, İman

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ihsa:nı), Arapça iḥsān

1. isim İyilik etme, iyi davranma.

2. isim Bağışlama, bağışta bulunma.

3. isim Bağışlanan şey, kayra, lütuf, inayet, atıfet:

      "Bu paşanın parmaklarını yakan ilk ihsan kesesi oldu." - Halide Edip Adıvar

4. isim Karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik.

Kelime Kökeni

Arapça ḥsn kökünden gelen iḥsān إحسان  "güzellik yapma, karşılıksız hediye verme, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥusn حسن  "güzel olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve ihsan kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski