İslam'da eşcinsellik

 

İslam'da eşcinsellik

İslam'da eşcinsellik, eşcinsel ilişkiye giren kişilerden İslam inancı esas alan yazılı kaynaklarda ve Kur'an'da bahsedilir. Kur'an'da, toplumca eşcinsel ilişkilere girmek başta olmak üzere, çeşitli günahlar işleyen ve bu nedenle Allah'ın gazabıyla helâk edilen Lut Kavminden bahsedilir. Sünnilik mezhebine göre ve İmam Malik ile İmam Şafii gibi alimlere göre eşcinsel ilişki, recm, idam, kırbaç veya hapis ile cezalandırılması gereken günahlar olarak değerlendirimiştir. Ebu Hanife'ye göre ise idam gerekli değildir; devlet hangi cezayı öngörürse o uygulanmalıdır.

Günümüzde İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 23 ülkede eşcinsellik; idam cezası, hapis veya yer yer müebbet hapis cezası, para ve kırbaç cezası veya sopa cezası ile cezalandırılmaktadır.

Şeriat hukukunun egemen olduğu 9 ülkede; Afganistan, Brunei, İran, Irak, Moritanya, Nijerya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'de eşcinsel ilişkiye girmenin cezası idamdır. Irak'ta 2003'e kadar ceza verilmemekteyken o tarihten beri ceza verilmektedir. Temmuz 2020'de Sudan'da idam cezası eşcinsel ilişkilere uygulanabilecek olan olası bir ceza olarak kaldırıldı, fakat anal seks yapmış erkeklere hâlen hapis cezası uygulanabilir.

Savakup el-Manakip eserinde, Osmanlı eşcinsel seks
Savakup el-Manakip eserinde, Osmanlı eşcinsel seks

Lâik anayasalara sahip olan ancak Müslümanların çoğunluk teşkil ettiği 20 ülkede; Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Çad, Cibuti, Endonezya (Açe eyaleti hariç), Filistin, Gine Bissau, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Lübnan, Mali, Nijer, Tacikistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün'de ise eşcinsel ilişkilerin cezası yoktur.

Ayrıca kadınlar arasındaki eşcinsel ilişkiler Kuveyt, Türkmenistan ve Özbekistan'da yasaldır, ancak erkekler arasındaki eşcinsel davranışlar yasa dışıdır.

2008 yılında Cakarta'da düzenlenen Endonezya Dinler ve Barış Konferansı'ndan “Eşcinsel olmak/doğmak İslam'da caizdir.” fetvası çıkmıştır. Eşcinsellik hâlinin Allah'tan geldiğinin göz önüne alınması gerektiği, ayrıca Allah'ın gözünde insanların dindarlıklarına göre değerlendirileceği görüşü kabul gördü.

Şeriattaki katı kurallara karşın, homoerotik temalar bazı Müslüman şairler tarafından yazılan şiir ve diğer edebî eserlerde, özellikle Divan edebiyatında yer bulmuştur.

Mayıs 2016'da, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 51 ülke, 11 LGBT örgütünün Birleşmiş Milletler'in dünya çapında AİDS'le mücadele için düzenlediği üst düzey bir toplantıya katılmasını engelledi.

Atai'nin Hamsa eseri: Bir erkek, cinsel organını delikten gösteriyor
Atai'nin Hamsa eseri: Bir erkek, cinsel organını delikten gösteriyor

{tocify} $title={İçindekiler}

İslamî Kaynaklarda Eşcinsellik

Ku'an'da, Lut Kavmi'nin Allah tarafından erkek erkeğe seks yasağına uymadıkları için cezalandırıldıklarından bahsedilir. Bazı Müslümanlara göre ise Kur'an’da eşcinsellik açıkça lanetlenmemiş, Lut Kavmi işlediği diğer günahlardan dolayı helak olmuştur. İslam'da eşcinsellik ve eşcinsel ilişkiler bid'at olarak kabul edilmiştir.

Eşcinsellik büyük bir günahtır, buna karşın Allah bağışlayıcıdır, bütün günahları bağışlar. Eğer bir eşcinsel birey son nefesine kadar eşcinsel eylemlere devam ederse ne olacağını Allah bilir.

—Eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, 2014

Dört Halife döneminde ortaya çıkan ve “muhannesûn” denilen kadınsı davranışlar sergileyen kişilerin renkli elbiseler giyip ellerine kına yaktıkları, saçlarını boyadıkları ve bunlardan Tuveys adında bir kişinin Halife Osman iktidarında Medine'de şarkıcı olarak ünlendiği belirtilmektedir. Bu muhanneslerden bir diğeri de Delâl'dir. İslam peygamberi Muhammed'in zamanında da Medine'de Hinb, Heyt (veya Hît), Herim ve Mâti' adlı muhanneslerin bulunduğu ve bunların kadınların yanına rahatlıkla girip çıktıkları da söylenmektedir.

Tuveys ile ilgili olarak Halife Ali'nin yeğeni Abdullah b. Ca‘fer b. Ebû Tâlib (ö. 80/699-700) tarafından himaye edildiği, Abdurrahman b. Hassân b. Sâbit'in “Kusura bakmayın ama Tuveys’le ne yapmak istiyorsunuz? O, Allah’ın gazabı altında olan rezil bir eşcinseldir” demesi üzerine “Sus, o akıllı, hoş biridir ve bize eşlik edecek” şeklinde cevap verdiği rivayet edilmektedir.

Cezası

Şafiilik mezhebinden İmam Şafii'ye göre ve Hanefilik mezhebinden Ebu Yusuf ile Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî'ye göre livata yapan kişiye had cezası uygulanır ancak bu kişi evli ise recmedilir değilse kamçı veya değnekle 100 vuruşla cezalandırılır. Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre bazı hadisler baz alınarak livata yapan kişi evli olsun ya da olmasın recmedilmesi gerekir.

Hanefiliğin kurucusu Ebu Hanife'ye göre ise livata ile zina birbirinden ayrıdır ve dolayısıyla cezaları da aynı olamaz. Buna göre livatanın cezası, devletin yasalarınca belirlenen bir ceza olmalıdır.

Recm hakkında ise Muhammed'in livata yapan kimseyi recm cezası ile cezalandırdığına veya livatanın cezaî müeyyidesi hakkında hüküm verdiğine dair bir bilgi günümüze ulaşmamıştır.

Muhammed'e izafe edilen bazı hadislerde livata yapanlar hakkında şöyle denmiştir:

"Kimin Lut kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ûlü de öldürün." (Tirmizî, Hudud 24, (1456); Ebû Dâvûd, Hudud 29, (4462, 4463))

Cinsiyete Ameliyatla Müdahale Edilmesiyle ilgili Fetvalar ve Uygulamalar

Malezya'da 1982'ye kadar trans bireylerin toplumda kabul gördüğü, hatta o zamanki bir müftü yardımcısının İslam'ın bilimsel delillere ve ayrıntılara inanan ilerici bir din olduğu ve sadece bağnaz insanların bilime inanmayacak kadar dar görüşlü olacağı gerekçesiyle, trans kadın ve cisgender bir erkek arasındaki evliliği geçerli ilan ettiği anlatılmaktadır.

1988 yılında Mısır'da Tantawi'nin bir erkeğin kendi arzusuna göre değil de doktorun cinsiyet değiştirme ameliyatının tek tedavi yolu olduğunu ifade etmesi hâlinde böyle bir ameliyatın yapılabileceğine dair fetva verdiği belirtilmektedir.

Nureddin Yıldız da bu durumun bir hastalık olduğunu, tedavi edilmesi mümkün ise bunda bir tereddüt bulunmadığını ve cerrahî müdahale için özel fetva gerektiğini söylemektedir.

İran'daki Şii rejim ise eşcinselliği yasaklamakla ve cezalandırmakla birlikte İran yönetimi tarafından ameliyatla husyelerini aldırma ve hormon yerleştirme işlemi yasak olarak görülmez ve bunları yaptıranların bütün masrafları devlet tarafından karşılanır.

Pakistan'da Tanzeem-Ittehad-i-Ummat (Pakistan Müslüman Kardeşler Birliği Örgütü) altındaki 50'den fazla din adamının 2016 yılında "kadınlık alameti taşıyan" trans bireylerin ve "erkeklik alameti taşıyan" trans bireylerin kanunen ve dinen birbirleri ile, ayrıca normal erkek ve kadınların karşı cins trans bireyler ile evlenebileceklerine dair fetvayı kabul ettiği belirtilmektedir. Kararda, trans bireylere miras hakkı vaadinde bulunurken, trans çocuklarını reddeden ebeveynlerin 'Allah'ın lanetine' maruz kalacağı söylenmiştir.

Ayrıca bakınız

 • Bacha bazi
 • Fars aşk şiirinde eşcinsellik
 • Hıristiyanlık ve eşcinsellik
 • Ilımlı İslam
 • İslam'da insan hakları
 • Köçek
 • Musevilik ve cinsel yönelim
 • Osmanlı'da eşcinsellik
 • Taqwacore

Müslümanların çoğunluk oluşturduğu yerlerdeki durum

 • Afganistan'da LGBT hakları
 • Arnavutluk'ta LGBT hakları
 • Azerbaycan'da LGBT hakları
 • Bahreyn'de LGBT hakları
 • Bangladeş'te LGBT hakları
 • Birleşik Arap Emirlikleri'nde LGBT hakları
 • Bosna-Hersek'te LGBT hakları
 • Brunei'de LGBT hakları
 • Burkina Faso'da LGBT hakları
 • Cezayir'de LGBT hakları
 • Cibuti'de LGBT hakları
 • Çad'da LGBT hakları
 • Çeçenistan'da LGBT hakları
 • Endonezya'da LGBT hakları
 • Fas'ta LGBT hakları
 • Gambiya'da LGBT hakları
 • Gine'de LGBT hakları
 • Irak'ta LGBT hakları
 • İran'da LGBT hakları
 • Katar'da LGBT hakları
 • Kazakistan'da LGBT hakları
 • Kırgızistan'da LGBT hakları
 • Kosova'da LGBT hakları
 • Kuveyt'te LGBT hakları
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde LGBT hakları
 • Libya'da LGBT hakları
 • Lübnan'da LGBT hakları
 • Maldivler'de LGBT hakları
 • Malezya'da LGBT hakları
 • Mali'de LGBT hakları
 • Mısır'da LGBT hakları
 • Moritanya'da LGBT hakları
 • Nijer'de LGBT hakları
 • Nijerya'da LGBT hakları
 • Özbekistan'da LGBT hakları
 • Pakistan'da LGBT hakları
 • Senegal'da LGBT hakları
 • Sierra Leone'de LGBT hakları
 • Somali'de LGBT hakları
 • Sudan'da LGBT hakları
 • Suriye'de LGBT hakları
 • Suudi Arabistan'da LGBT hakları
 • Tacikistan'da LGBT hakları
 • Tunus'ta LGBT hakları
 • Türkiye'de LGBT hakları
 • Türkmenistan'da LGBT hakları
 • Ürdün'de LGBT hakları
 • Yemen'de LGBT hakları


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski