Samael

Samael (İbranice: סַמָּאֵל‎, romanize: Sammāʾēl, lit. "Tanrı'nın zehri"), Yahudilikte bir melektir. Talmud ve Talmud'un ardındaki ilimlerde bir başmelek, suçlayıcı (HaSatan), baştan çıkartan, ve yok edici (HaMaşḥit) olan bir figürdür.

İnanışa göre insanların günah işlemesini istemesine rağmen, Tanrı'nın hizmetkârlarından biri olmaya devam etmektedir. Torah'ta kaydedildiğine göre Yakub'un ikizi Esav'ın soyundan gelenlerin oluşturduğu Edom toplumunun koruyucu meleğidir. Suçlayıcı, baştan çıkarıcı, yok edici bir karakterdir, ve hem iyiliğin hem de kötüğün temsilcisi olarak kabul edilir.

Bir Midraş içinde, İblis gibi Samael, insan yaratılmasını onaylamadı, onlardan üstün olma konusunda ısrarcıydı, çünkü o ateşten yaratıldı. Bu yüzden insanlığın baştan çıkaran oldu.

Gnostisizm'de Samael, olan ruhları bedenlere kilitlemek onları manevi dünyadan uzak tutmak, Demiurgos adı haline gelir. Kendisine tek tanrı olduğunu iddia ettiğinde, Sophia'nın sesi duyulur ve ona “Gnostisizm” in “körlerin tanrısı” anlamına gelen Samael adını verir.

Samael
Modern popüler kültüründe "Can Alan Melek" olarak da söylenen Samael, elinde tırpanla dünyanın tepesinde oturuyor; Edgar Allan Poe'nun Kuzgun (The Raven) şiiri için Gustave Doré tarafından resmedildi


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski