dârülharp

 

dârülharp

Dârülharp veya Dârü'l-harb (Arapça: دار الحرب), İslam fıkhında bir kavram.

Müslüman olmayan bir hükümdarın egemen olduğu yerler ve Müslümanlarla gayrimüslimler arasında henüz barış akdedilmemiş olan memleketler İslam hukukunda Darülharb sayılır. İslami görüşe göre dünya Darülharb ve Darülislam olmak üzere ikiye ayrılır. Darülharbi Darülislam haline getirmek cihadın amacıdır.

Darülislam aşağıdaki hallerde Darülharb olur:

  • Kâfirlerin hükümleri geçerli olur fakat Müslümanlarınki olmaz.
  • Memleket Darülharbın pek yakınında bulunur.
  • Müslümanlar ile onların zimmileri artık hiç himaye görmez.

Bir İslam ülkesinin Darülharb olması halinde bütün Müslümanların görevi oradan çekip gitmektir. Böyle bir durumda kocasını takip etmeyen bir kadın kendiliğinden boşanmış sayılır.

Kaynakça

  • İslam Ansiklopedisi, c. 3, sf. 492.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski