Hasan el-Askerî

 

Hasan el-Askerî

Hasan el-Askerî (Arapça: حسن بن علي العسكري); (4 Aralık 846, Medine - 1 Ocak 874, Samarra), İsnâaşeriyye (On İki İmamcı) Şiî İslam'ın on birinci İmamıdır. Ali'nin onuncu torunlarından İmam Ali el-Hâdî'nın oğludur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

 • Doğum tarihi: 4 Aralık 846
 • Doğum yeri: Medine
 • Ölüm tarihi: 1 Ocak 874 (27 yaşında)
 • Ölüm yeri: Samarra
 • Defin: Samarra
 • Tam adı: Hasan bin Ali
 • Babası: Ali el-Hâdî
 • Annesi: Selil veya Hudeyse
 • Dini: İslam

Hayatı

846 (h.232) yılının sonlarına doğru Medine'de doğdu. Babası Ali el-Hâdî zorunlu olarak Samarra'ya götürüldüğü için kendisi de burada yaşamış, babası ölünce de yine burada Abbasiler tarafından tecrit altında tutulmuştur. Şiilere göre Hasan el-Askerî, hicri 254'te imamet makamına ulaştı. Şii kaynaklarda annesinin adı Hudeys veya Hudeyse, Susen, Asefan; ve Selil olarak zikretmiştir.

Lakapları, Halis, Samit, Hadi, Rafik, Zeki ve Naki olarak zikredilmiştir.

Ölümü

1 Ocak 874 (8 Rebîülevvel 260) tarihinde ölünce Şia toplumu tam anlamıyla bir boşluğa düştü. Çünkü Hasan el-Askerî'nin imameti devredeceği bir erkek çocuğu yoktu. Şia toplumu imamet konusunda ondan fazla fırkaya ayrıldı. Bazı gruplar öldüğünü fakat mehdi olarak tekrar geleceğini, bazı gruplar ölmediğini geçici olarak “gaybet”e girdiğini ve mehdi olarak tekrar geleceğini öne sürdüler. Daha sonraki dönemde ise Hasan el-Askerî'nin bir cariyeden oğlu olduğu adının Mehdî el-Muntazar olduğu inancı benimsendi. Mehdî el-Muntazar'ın ise ölmediği ve ileride mehdi olarak yeryüzüne geleceği inancı Şia arasında yayıldı.

Hasan el-Askerî 28 yaşında hastalanarak vefat etmiştir ancak bazı Şii kaynaklara göre Abbasi halifesi olan Mutemid tarafından zehirlenerek ölmüştür. Mezarı, günümüzde Irak'ın Samarra şehrindeki türbesindedir.

Ayrıca bakınız

 • On iki halife
 • On İki İmam
 • Ali el-Hadî
 • Samarra
 • Mehdî el-Muntazar
 • Onikiciler
 • Mutemid


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski