Müstedrek

 

Müstedrek

el-Müstedrak alâ el-Sahîheyn (Arapça: المستدرك على الصحيحين) ya da kısaca Müstedrek, Hakim el-Nişaburi (ö. H 405) tarafından yazılan beş ciltlik Hadis derleme eseri. 72 yaşında iken H 393/M 1002-1003'de yazmıştır. 9045 adet hadis içermektedir. Bütün hadislerin Sahih-i Buhari veya Sahih-i Muslim'in şartlarına göre güvenilir olduklarını vurgulamıştır.

İçerikler

  • 1. Tarih
  • 2. Güvenilirlik
  • 3. Kısaltma
  • 4. Kaynakça

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski