Yezîdiyye

 

Yezîdiyye

Yezîdiyye, Yezîd bin Ebî Ûneyse’nin taraftarlarının oluşturduğu Berberi Hariciler'den olan en-Nekkariyye ve el-Mülhide isimleriyle de tanınan bir fırka.

Tarihçe

Ebu Kudama Yezid bin Fendin el-İfrikî tarafından 784'te İfrikîye'de İbadiliğin bir kolu olarak kuruldu. Ebu-Yezid Mâkhlad/Mukhallad ibn Keyrâd en-Nukkarî ismindeki Sufri önder idaresinde Fatımîler'e karşı İfrikîye'de ayaklandılar. 944 tarihinde Kayrevan'ı ele geçirdiler ve Susa'yı kuşattılar. 947 tarihinde yenildiler. Kalıntılarının Tunus'ta Cerbe adasında yaşamakta olduğu düşünülmektedir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski