aort

 

aort

Aort, insan vücudundaki en büyük arterdir. Sol ventrikülden çıkar ve karnın aşağısına doğru uzanır ve sonra daha küçük damarlara dallanır. Aort oksijenlenmiş kanı tüm vücut parçalarına sistemik dolaşımla ulaştırır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

 • Latince isim: aorta

Tanımlayıcılar

 • JSTOR: aortic-diseases
 • Microsoft Academic: 2909508868 2779980429, 2909508868
 • MeSH: D001011
 • TA: 4175
 • FMA: 3734

Aort'un yönü

Aort genellikle beş segment veya parçaya bölünür.

 • Asendan aort: Aort ark'ı ile kalp arasındaki bölümdür.
 • Aort arkı: Ters U gibi görünen zirve noktasıdır.
 • Desandan aort: İliiyak arterlere bölünen aort arkından bir bölümdür.
 • Torasik aort: Diyaframın üstündeki desandan aortun yarısıdır.
 • Abdominal aort: Diyaframın altındaki desandan aortun yarısıdır.

Hayvanlarda

Tüm amniotların bir dizi bireysel farklılıklar olsa da, insanlarla genel olarak benzer bir düzeni vardır. Balıklarda, aort diye adlandırılan ve ikiye ayrılan damarlar vardır. Ventral aort kirlenmiş kanı solungaçlara götürür. Bu damar tetrapodlarda asendan aortu oluşturur (geri kalanı pulmoner arter oluşturur). İkincisi, dorsal aort solungaçlardan temizlenmiş kanı taşır ve tetrapodlardaki desandan aortla homologtur. Bu iki aort her iki solungaç vasıtasıyla geçen bir damarla biribirine bağlanır. Amfibiyanlar beştane bağlı damarla tutunur.Bu yüzden aort iki tane paralel arka sahiptir.

Embriyolojik Gelişimi

Memeli ve avian embriyolojik gelişimlerinde faringeal ark (aortik ark) arterlerinin normal arterlere benzer örnekleri vardır. Dördüncü aortik ark damarı aort arkı olarak bu vertebralarda hayatta kalır. Üçüncü aort ark damarı brakiosefalik arter veya internal karotid arterin kökü olarak devam eder. Altı ark ise pulmoner arterler katılır. Büyük arterin düz kası ve aortapulmoner septumdaki hücre topluluğu, kardiyak nöral krest sebebiyle aort ve pulmoner arterlere yarılırlar. Bu nöral krestin büyük artere düz kasın katılımı, birçok düz kasın mezodermin türetilmiş olarak nadirdir. Gerçekte düz kas abdominal aort ile mezodermden türetilir ve sadece semilunar valfler yukarıda ortaya çıkan, koroner arterlerin düz kasın mezodermal kökenine sahiptir. Aortikopulmoner septumun büyük damarlara bölünmesinin eksikliği persistan trunkus arteriozusa sebep olur.

Aort, trakea, yemek borusu ve diğer kalp yapılarının ilişkileri
Aortun seyri (önden görünüm), ana pulmoner arterin arkasından başlar, ancak daha sonra sağ pulmoner arterlerin, trakeanın ve özofagusun önünden geçer, ancak daha sonra bu yapılara dorsal olarak seyretmek için arkaya döner.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, anatomi, Fransızca aorte

Ana atardamar.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

bk. ana atardamar

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu - 1963

bk. anaatardamar.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. ana atardamar

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: aorta

Ana atardamar.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

bk. aorta.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

ana atardamar

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: aorta

#(ana atardamar)#

Kelime Kökeni

Fransızca aorte "ana atardamar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aortē αορτη  "yukarı çıkan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322).) Bu sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- αείρω, αερ-  "kaldırmak, yukarı çıkarmak" fiilinin dişil (müennes, feminine) halidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-2 "kaldırmak" biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati (1892) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski