apartman

 

apartman

Apartman, birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı. Düşük katlı bina, çok katlı bina, konak, rezidans gibi türleri vardır.

Sanayileşmenin getirdiği ekonomik, demografik, teknolojik ve kültürel etkenlerin sonucunda bir gereklilik olarak ortaya çıkan apartman tipi konutlar, aynı büyüklükteki yapı arsasında tabakalaşması ile daha fazla kişiye barınma olanağı sağladığından önem kazanmıştır. Günümüzde apartman, en çok üretilen yapı türüdür ve bunun getirdiği bir sonuç olarak, konut kavramı apartman kavramı ile bütünleşmiştir.

İstanbul, Bahçelievler'de apartmanlar
İstanbul, Bahçelievler'de apartmanlar

{tocify} $title={İçindekiler}

Etimoloji

Apartman sözcüğünün kökeni İtalyanca appartamento sözcüğüdür. Bu sözcüğün kökü "a parte" (ayrılmış, bölünmüş) kavramıdır. İtalyancadan, appartement olarak Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Bazı yabancı dillerde apartman sözcüğü sadece bir daireyi belirtir. Binanın tamamı için apartman bloku tabiri kullanılır.

Bir konut binası içinde diğerlerinden bölmelere ayrılmış ve bağımsız bir birim oluşturan odalar kümesini adlandıran "apartman" (Fransızca appartement) kelimesi Türkçe kullanımda birkaç bağımsız konut birimini içinde toplayan bina anlamını taşımaktadır.

Kelime Kökeni

Fransızca appartement "müstakil dairelere bölünmüş bina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince appartimentum "bölüntü, bölümlere ayrılmış olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince appartire "ayırmak, hisselere bölmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince partire "ayırmak, bölmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"bir ailenin oturmasına mahsus daire" [ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri (1870) ]

"kiraya verilmek üzere dairelere bölünen çok katlı bina" [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) ]

Geçmişi

Apartman olarak adlandırılmamış olsa da birden fazla ailenin birlikte yaşadığı konut tipinin geçmişinin Antik Roma dönemine kadar uzandığı, Orta Çağ'da kent boyutlarının küçülmesi ile bu konut tipinin ortadan kalktığı düşünülmektedir. Sonraları İskoçya'nın kuzeyinde, Endüstri Devrimi'nden önce hızla gelişen büyük kentlerde, çok aileyi barındıran büyük konut yapıları görülmüştür.

Bugünkü anlamı ile apartman tipi yapıların Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılda endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Avrupa'da ilk apartmanın Paris'te, 18. yüzyıldan başlayarak artan kentsel büyüme sonucunda görüldüğü ve burjuvazinin yapı tipi olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca birinci ya da en üst katta ev sahibinin oturduğu dairenin olması gibi bir sosyal tabakalanma da söz konusudur.

Viyana, Berlin, Roma, Madrid, Moskova gibi kentler apartmanlaşmaya kendi katkılarını yapmışlardır. İstanbul'daki ilk apartman örnekleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında, Beyoğlu'nun Pera ve Galata bölgelerinde yapılmıştır. İstanbul'da "apartman" adı ilk olarak II. Abdülhamit döneminde Şehzadebaşı'nda Serasker Rıza Paşa'nın konağı Letafet Apartmanı için kullanılmıştır.

Apartman türü konutlar Orta Avrupa'dan sonra Amerika'da ilk kez 1869'da New York'ta görülmüştür. Çalışan sınıfın konut gereksinmesini karşılamak üzere dar cepheli, yan yana dizilmiş odalardan oluşan bir plan şeması göstermekte, aynı zamanda tek-katlı konutun tüm elemanlarını da barındırmaktadır. Bir oda ve banyodan oluşan tiplerin yanı sıra, 54 odaya 16 banyo olan ya da daha üst gelir grubundakiler için yapılmış Amerika'ya özgü tiplerine de rastlanmaktadır.

Lüks apartmanlar
Londra'da Thames Nehri'ne bakan lüks apartmanlar.

Apartman daireleri
Singapur'da apartman siteleri. Singapur'daki konutların büyük bir kısmını apartman daireleri oluşturur.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, Fransızca appartement

Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı:

      "Apartmandaki dairelerin ışıkları kapalı, herkes mışıl mışıl uyuyor olmalı." - Ahmet Ümit

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski