apışmak

 

apışmak

apışmak kelimesi hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

1. nesnesiz Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek.

2. nesnesiz, mecaz Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak.

3. nesnesiz, halk ağzında Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski