-ar- / -er-

 

-ar- / -er-

-ar- / -er-

  • Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar, biç-er, geç-er, bat-ar, çık-ar, yat-ar, kalk-ar, ölç-er vb. Bu ekle yapılmış isimler de vardır: keser, açar "anahtar", çıkar "menfaat" vb.
  • İsimden geçişsiz fiil türeten ek.
  • İsimden geçişli fiil türeten ek: baş-ar-mak, suv-ar-mak vb.
  • Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çık-ar-mak, gid-er-mek vb.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski