emdirme

 

emdirme

Emdirme yöntemine göre aplikasyonda, tekstil ürünü, kimyasal maddeleri içeren bir çözelti (flotte) ile emdirilir. Emdirilen kumaştaki flottenin fazlası, tekne dışındaki silindirler arasından sıkılarak uzaklaştırılır ve yeniden emdirme teknesine döner. Böylece kumaşa aktarılan flotte ile birlikte kimyasal maddeler de düzgün bir şekilde kumaşa aktarılmış olur.

Emdirme yöntemine göre aplikasyonda "kurudan yaşa" ve "yaştan yaşa" çalışma şekilleri söz konusudur.

Kurudan yaşa çalışmada kumaşı oluşturan lifler higroskopik nem değerine kadar kurutulmuşlardır. Bu şekilde flotte ile emdirilirler.Örneğin normal nemde kurutulmuş bir pamuklu kumaş yaklaşık %6-7, keten % 10, normal viskon % 13, yün % 15,poliamid % 4,polyester % 0,5 higroskopik nem içermektedir.

Yaştan yaşa aplikasyonda ise kumaş yıkama sonrası etkili bir su uzaklaştırma (sıkma veya vakum) işleminden geçirildikten sonra ve üzerinde %50-70 su bulunan kumaşa bu şekli ile ikinci bir aplikasyon işlemi yapılmaktadır.

Emdirme yöntemine göre aplikasyonun genel karakteristikleri çektirme yönteminin tam tersidir.

 • Kısa işlem süresi (5-30 saniye)
 • Kısa flotte oranı (1/0,5-1/1)
 • Afinitesiz maddelerle veya dozaj pompası kullanılarak çalışma gerekir.
 • Genelde kesintisiz (kontinü) ve açık en çalışılmaktadır.

Emdirme yönteminin klasik makinesi Fularddır. Bu aplikasyon yönteminde emdirme süresi son derece kısadır. Ancak bu süre 4 saniyenin altına da düşmemelidir. Yani emdirme sırasında kumaştaki havanın çıkarak flottenin onun yerini almasına yetecek minimum bir süre verilmelidir. Aksi durumda düzgün bir aplikasyon gerçekleşmesi mümkün olmaz.

Emdirme yöntemi ile ilgili önemli büyüklükler şunlardır: I = Kumaşın flotteye girişinden sıkma silindirlerine kadar olan mesafedeki emdirme veya dalma yolu (m). K = Flottedeki kimyasal madde konsantrasyonu (g/l) P = Sıkma silindirlerinin basıncı (N/cm) t =Emdirme süresi (I /V.60 saniye) V =Kumaş geçiş hızı (m/dak.) T =Kumaşa aktarılan madde miktarı (g/kg) AF=Kumaşa aktarılan flotte miktarı (%)

Emdirme yöntemine göre aplikasyonda alınan flotte çok önemlidir ve alınan flotte miktarını etkileyen başlıca faktörler ise şunlardır:

 • Sıkma silindirlerinin basıncı
 • Kumaşın lif cinsi ve doku yapısı
 • Kumaşın gördüğü ön terbiye işlemleri
 • Kumaş geçiş hızı
 • Flotte sıcaklığı
 • Emdirmede kullanılan yardımcı (ıslatıcı) maddeler ve yöntemler.

Emdirmede kullanılan ıslatıcı madde:

 • Kumaştan havayı atarak hızlı bir ıslatma sağlamalı
 • Geniş bir pH aralığında etkili olmalı
 • Yüksek çalışma hızlarında köpük oluşturmamalı
 • Durulama işlemi sırasında kumaştan kolay uzaklaşmalı
 • Yapılan işlemde asıl etkili olan maddeyi (örneğin enzimlerle çalışırken enzimleri) olumsuz yönde etkilememelidir.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim

Emmesini sağlama, emdirme işi.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: empirenye etme, İngilizce: impregnation, Fransızca: impregnation, Almanca: Imprägnierung

Bir katıyı, istenen özelliği olan bir sıvıyla doyurma.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 2007

Türkçe: empirenye etme, İngilizce: impregnation, Fransızca: impregnation, Almanca: Imprägnierung

Bir katıyı, istenen özelliği olan bir sıvıyla doyurma.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: emprenye etme, İngilizce: impregnation, Fransızca: imprégnation

metalbilim: Bir ortamın, bir yüzeyin kendinden başka özdekleri üstüne ya da içine çekmesi olayı. 2. madencilik, bayındırlık: Bir yereyi, toprak ya da kum tabakasını bağlayıcı bir akışkan yardımıyla toprağa sızdırma.

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü - 1978

İngilizce: impregnation, Fransızca: imperméabilisation, imprégnation, Almanca: Impragnierung, Durchtränkung, Tränkung, Diğer: Jap. gansin

Süngerimsi özdekleri yapışkan bir sıvı ile doyurma.

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: empregnasyon, İngilizce: impregnation, Fransızca: imprégnation, Almanca: Imprägnierung, Latin:

Bir ortamın ya da yüzeyin, kendinden başka özdekleri üstüne ya da içine çekmesi olayı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski