armonika

 

armonika
16 delikli kromatik (üstte) ve 10 delikli diyatonik (altta) armonika

Armonika ya da mızıka, üflemeli bir çalgıdır. İtalyanca "armonica" kelimesinden türemiştir. Nefes ve dil ile çalınan delikli bir çalgıdır. İçinde borucuklara yerleştirilmiş bir dizi serbest dilin bulunduğu delikli bir kutudur. Kutu nefes vererek ve alarak ağız hizasında gezdirilince ses çıkarır. Blues, Country ve Western gibi müzik dallarında oldukça yaygındır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Diatonik Mızıka

Diatonik Mızıkalar daha çok Blues ve Rock müzisyenleri tarafından kullanılır. Her farklı ton şarkı için farklı Diatonik mızıka kullanmak gerekir. Diatonik mızıkanın tonu ilk deliği üflediğinizde çıkan sesdir. Blues mızıkası farklı pozisyonlardan çalınabilir.

Birinci pozisyon; birinci delikten üflenerek başlanan gamdır ve mızıkanın tonu ile aynıdır.

İkinci pozisyon; ikinci deliği çekerek başlanan gamdır ve mızıkanın tonunun beş yarım ton pesidir.(crossharp)

Üçüncü pozisyon; birinci deliği çekerek başlayan gamdır ve mızıkanın tonunun iki yarım ton tizidir.

Diatonik mızıkada, İlk öğrenilmesi gereken teknik, Tek ses çıkarmaktır. Üç çeşit tek ses tekniği vardır; Dil Kapama, Dil Kıvırma, Dudak Büzme. İkinci öğrenilmesi gereken teknik ise Ses Bükmedir. Ses bükme Üfleyerek bükme ve Çekerek bükme olarak ikiye ayrılır. Diatonik mızıkanın ilk 6 deliği çekerek bükülebilir, son üç deliği ise üflenerek bükülebilir. Üfleyerek veya çekerek bükmek o deliğin orijinal sesinin yarım ton ile üç yarım ton arası pesleşmesini sağlar.

Kromatik mızıka

Bir yaylı mekanizma ile delikler kapatılıp açılır. Kromatik gamdaki her ses üfleyerek veya çekilerek çıkartılabilir. Tek mızıka ile her ton şarkı çalınabilir.

armonika

armonika ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(armoni'ka), İtalyanca armonica

1. isim, müzik Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik.

2. isim Akordiyon.

Kelime Kökeni

Yeni Latince harmonica "körüklü bir müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1762 Benjamin Franklin, Amer. bilim adamı.) Latince sözcük Eski Yunanca ʰarmonikós ἁρμονικός  "uyumlu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için armoni maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ahmet Mithat Ef. (1877) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski