ases

 

ases

Ases, (Arapça: ‘āss “gece bekçisi”, kelime Türkçede çoğul hâli ‘ases şeklinde fakat tekil mânâda kullanılmıştır.) Osmanlı İmparatorluğu'nda, asayişi temin etmek üzere geceleri devriye gezen bekçilere verilen unvandı. Asesler, subaşının ile birlikte ortaklaşa hizmet ederlerdi. Aseslerin başına ise asesbaşı unvanı verilmişti. Geceleri çarşı ve pazar yerlerini beklemekle görevliydi. Görevleri karşılığında dükkân sahiplerinden belirli bir ücret almaktaydılar. 16. yüzyıldan itibaren asayişsizliğin artması ile subaşılara destek olarak verilen güvenlik amaçlı bölüklerdi. Kadı ve subaşıların olağanüstü durumlarda başvurduğu kolluk gücü konumundaydılar.

Asesbaşının, kendine münhâsır bir kıyafeti vardı. Başına yeşil çuhadan yapılmış çatal bir kalafat, sırtına Zağra yakalı ve yeşil kaplı divan kürkü, altına beyaz çakşır, ayağına ise sarı yemeni giyerdi.

asesbaşı
asesbaşı

ases ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça ʿases

1. isim, tarih Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi.

2. isim, eskimiş Gece bekçisi.

Kelime Kökeni

Arapça ˁss kökünden gelen ˁasas عسس  "gece bekçisi, devriye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁassa عسّ  "gece (gizlice) dolandı, kol gezdi" fiilinden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ F (1451) : kaçar iken ˁases eline girdiler ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski