klasik arkeoloji

 

klasik arkeoloji

Klasik arkeoloji (İngilizce: Classical archaeology) tıpkı Hristiyan Arkeolojisi gibi, Arkeoloji'nin alt bilimdallarından biridir. Bu disiplin daha çok Antik Yunanistan ve Antik Roma kültürü ve bu kültürlerin geriye bıraktıkları ile ilgilenir.

Açıklama

Arkeoloji ve antik olana yönelik ilk ilgi Rönesans dönemindeki hümanist akımlarla birlikte başlamıştır. Bu konuda önemli isimler Flavio Biondo ve Poggio Bracciolini olarak verilebilir. İtalyan tüccar ve hümanist Ciriaco d'Ancona (d. yaklaşık 1391– ö. yaklaşık 1455) Klasik Arkeoloji'nin kurucularından biri olarak kabul edilir. Arkeolojinin Babası olarak da adlandırılır. Kültür tarihi bakımından değerlendirildiğinde Johann Joachim Winckelmann da klasik Arkeoloji'nin kurucuları arasında sayılmaktadır.

Bilimdalı geç tunç çağından (miken uygarlığı) başlar, İsa'dan sonra 6. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimini kapsar. Klasik Arkeoloji kütüphane araştırmalarının yanı sıra, küçümsenmeyecek derecede zorlu saha çalışmalarını da kapsamaktadır. 

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski