aşık

 

aşık

aşık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

aşık, -ğı

1. isim, anatomi Aşık kemiği.

2. isim, mimarlık Aşırma.

âşık, -kı, -ğı

(a:şık), Arapça ʿāşiḳ

1. isim Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse:

      "Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar." - Asaf Halet Çelebi

2. isim Birbirini seven bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad.

3. isim Halk ozanı:

      "Dinleyin âşıklar benim sözümü / Felek yaktı kül eyledi özümü" - Halk türküsü

4. isim, teklifsiz konuşmada Dalgın, kalender kimse:

      Âşık yine geç kaldın.

5. ünlem, teklifsiz konuşmada `Ahbap, arkadaş` anlamında kullanılan bir seslenme sözü:

      Âşık! Anlat bakalım, neler yaptın?

Kelime Kökeni (I)

Arapça ˁşḳ kökünden gelen ˁāşiḳ عاشق  "aşka kapılmış olan" sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : ˁāşıḳ boldı tişige [kadına aşık oldu] ]

"saz şairi" [ (1300 yılından önce) ]

Kelime Kökeni (II)

Eski Türkçe aşuk sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

aşuk "1. ayak topuğuna bitişik eklem kemiği, 2. aşık kemiği ile oynanan oyun" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

aşuk "aynı anlamda" [ TS <1400, LO]

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski