aşırı

 

aşırı

aşırı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın:

      "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir." - Oktay Rifat

2. sıfat Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.

3. sıfat Gereğinden fazla, çok:

      "Talihin aşırısı da insanı eninde sonunda aptallaştırdığından sonuç aynı kapıya çıkardı." - Elif Şafak

4. zarf Ötede, ötesinde:

      İki ev aşırı.

5. zarf Gereğinden fazla olarak, çokça:

      "Kadın aşırı boyanmıştı, adamın yüzü solgundu." - Yusuf Atılgan

Kelime Kökeni

Eski Türkçe aş- "öte yana geçmek" fiilinden +gArU sonekiyle türetilmiştir.

Ek Bilgi

Anlamca aş- (geçmek?) veya aşağı sözcükleriyle ilgisi düşünülebilir; ancak yapı bakımından bağlantı kurmak güçtür.

Tarihte En Eski Kaynak

aşru "aşırık, ölçüyü aşan, son derece" [ Kutadgu Bilig (1070) ]

aşurı [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski