batı

 

batı

Batı, günbatısı ya da eski dilde garp, coğrafyada yön bildiren dört ana sözcükten biridir. 4 ana yönden biri olan batı, Doğu'nun karşıtıdır. Güneşin battığı yön olmasına atfen "batmak" eyleminin kökünden türetilmiştir. Batı-doğu arasındaki düz bir çizgi; kuzey-güney doğrultusundaki çizgiyi dik keser. Coğrafya kurallarına göre, coğrafi haritalarda batı yönü daima sol yandadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Simgesel anlam

Üzerinde bulunulan boylama göre değişen ve belirsiz bir kavram olan batı; günümüzde genel olarak Avrupa ve Amerika uygarlığını belirtmek için kullanılmaktadır.

Geleneksel bir göstergede yönler

batı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Batı

özel

1. isim Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı.

2. isim Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika:

      "Onun için Batı'da bunlara birer fonksiyon buluyorlar." - Burhan Felek

batı

1. isim Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı:

      "En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ." - Halide Edip Adıvar

2. isim Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp.

3. isim, gök bilimi Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta.

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

Türkçe: garb, İngilizce: west, Fransızca: ouest, Almanca: Westen, West

22 mart ve 23 eylülde, yani güneş eşlekte iken, gözeriminde güneşin battığı yer.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: garp, İngilizce: west, Fransızca: ouest, Almanca: West

Herhangi bir yerde, güneşin 21 Mart ve 23 Eylülde battığı yön. bkz, anayönler.

Kelime Kökeni

Türkçe bat- fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

batsık "güneşin battığı yön" [ Orhun Yazıtları (735) ]

batış "aynı anlamda" [ Codex Cumanicus (1300) ]

gün batısı "aynı anlamda" [ Seydi Ali Reis, Mirat-ül Memalik (1557) : damani yani gün batısı ile tufan-ı fil démekle maruf tufan ]

batı "aynı anlamda" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

batılı "2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve müttefiklerine verilen bir ad" [ c (1945) : Batılı müttefiklerin [Berlin'e] girişi bidayette hayretle karşılanmıştır. ]

batılılık [ m (1958) : Türkiyede gerçekleşemiyen batılılık hep bu mutediller, ortadan'cılar yüzündendir. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski