bazilika

 

bazilika
Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan

Bazilika, çeşitli dönem yapılarında karşılaşılan bir plan tipi. Hristiyanlık öncesi yapılarda dini niteliği olmayan bir toplanma yeri özelliği gösterirken Erken Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmıştır. Bazilikal planda ölçü birimi genellikle transept karesidir. Pek çok romanesk kilise bu ilke üzerine kurulmuştur. Transept karesinin ölçülerine -bazen küçük sapmalarla- koronun, transept kollarının, naos (orta nefin), kemer gözlerinin ölçülerinde rastlanır. Bazilikal plan tipi Gotik sanat döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Kubbeli bazilika naosun (ana nef) üzeri kubbe ile örtülü bazilika. İstanbul'da bulunan, Justinianus devri yapıtı Aya İrini kilisesi bir kubbeli bazilikadır.

Bazilika Tipleri:

  1. Merkezi Plan Tipli Bazilikalar
  2. Kubbeli Bazilikalar
  3. Haç Vari Plan Tipli Bazilikalar
  4. Yunan Haçı Plan Tipli Bazilikalar
  5. Mix Plan Tipli Bazilikalar

Salta’daki Bazilika (Arjantin)
Salta’daki Bazilika (Arjantin)

bazilika ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

İtalyanca basilica

1. isim, mimarlık İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde büyük kilise.

2. isim Kral sarayı.

3. isim, tarih Dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: basilic, Fransızca: basilique, Almanca: Basilika, Diğer: Yun. basileus, Latin: basilica

(Mimarlık) (Yun. basileus = kral) 1. Kral sarayı. 2. Dikdörtgen biçiminde, sonunda bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi. 3. İçi iki sıra sütunla ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olan üç şahına ayrılmış, dikdörtgen biçiminde kilise.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: basilica

anat. Şahane, yüce.

Kelime Kökeni

Latince basilica "Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca stoa basilikē στοα βασιλικη  ""kral revakı", Atina"da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς  "kral" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1937) : Kazılan mahalden 40-50 santim derinliğinde bulunan Bazilika, miladdan sonra 4. asra aittir. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski