can

 

can

can ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Farsça cān

1. isim İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.

2. isim Yaşama, hayat:

      "Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım." - Reşat Nuri Güntekin

3. isim Güç, dirilik:

      "Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu." - Memduh Şevket Esendal

4. isim Kişi, birey:

      "Benimle beraber dört canız." - Falih Rıfkı Atay

5. isim İnsanın kendi varlığı, özü:

      "Sağa sola kaçıştık da, canımızı dar kurtardık." - Nazım Hikmet

6. isim Gönül:

      "Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade" - Karacaoğlan

7. isim Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi:

      "Şeyh çıkınca oradaki canlar da sırasıyla yürüyüp kapıya gelince dönüp baş kestikten sonra dışarı çıkarlar." - Asaf Halet Çelebi

8. sıfat Çok içten, sevimli, sevilen, şirin:

      "Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi." - Tarık Buğra

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: ruh, İngilizce: soul, Fransızca: âme, Almanca: Seele

Evrensel bir halk inanışına göre, tenden tam anlamıyla bağımsız olan ve ona can vererek yaşamını sağlayan; bireyden geçici bir süre için ayrıldığında bayılma, uyuma, düş görme, sayıklama ya da tutarık tutmasına, dönmemek üzere ayrıldığında ise ölümüne yol açan ölümsüz güç.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: soul

Yaşamı oluşturan ve kimi kişilerce beden ve anlağın dışında ölmez bir bütünlük olarak tanımlanan güç.

Kelime Kökeni

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) cān جان  "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen jwān sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde jīva-, jvan "yaşamak, yaşam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷeiə- biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski