değil

 

değil

değil ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. edat İsim cümlelerini olumsuz yapmak için kullanılan bir söz:

      "Ben kımıldayacak hâlde değilim." - Peyami Safa

2. edat Olumlu ve olumsuz çekimli fiiller üzerine gelerek olumlu fiilleri olumsuz, olumsuz fiilleri olumlu yapan bir söz:

      "Bu anı yaşamıyor değilim." - Ahmet Hamdi Tanpınar

3. bağlaç Özne veya tümleçleri ayrı ve biri olumlu, diğeri olumsuz iki cümleden birinin yüklemi yerine geçerek bulunduğu cümledeki bir hususu ret, diğerini kabul etmek için kullanılan bir söz:

      "Kahramanlıklarının kendilerine değil millete, orduya ait olduğunu söylerler." - Ömer Seyfettin

4. bağlaç Birincisi beklenen, ikincisi beklenmeyen bir durumu gösteren ve özne veya tümleçleri ayrı, yüklemleri aynı olan iki cümleden birincisinin yükleminin tekrar edilmemesini sağlayan bir söz:

      "Yalnız Şili’nin değil, bütün geri kalmış ülkelerin dramına parmak basıyor." - Attila İlhan

Kelime Kökeni

Eski Türkçe degül sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

degül "olumsuzluk bildiren sözcük" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

degül "aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski