diyalog

 

diyalog

Diyalog iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmasına denir. Kelimenin etimolojik kökeni Antik Yunancadır. "Dia" ve "Logos" sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçeye "düşünceyi takip etmek" olarak çevrilebilecek bir anlama gelmektedir.

Bir diyalogdan söz edebilmek için asgari şu unsurların varlıkları gereklidir:

  • Bir alıcı ve vericinin varlığı
  • İletilmek istenen bir mesaj

İletişimde bulunan kişiler görsel ya da işitsel işaretler yoluyla diyalog kurabilirler. Diyalogda ulaştırılmak istenen mesaj belli kodlar (dil, jargon vs.) aracılığıyla iletilir. Mesajın belli bir amacı vardır.

diyalog ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

diyalog, -ğu

(l ince okunur), Fransızca dialogue

1. isim Karşılıklı konuşma:

      "Onun derslerinde biricik zaman ve mekân ölçüsü diyalogdur." - Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması:

      "Kişileri canlı, diyalogları kişilerin karakter özelliklerini yansıtacak gibi ustalıkla seçilmişti." - Necati Cumalı

3. isim Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.

4. isim, mecaz Anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma.

Kelime Kökeni

Fransızca dialogue "karşılıklı konuşma, diyalog" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálogos διάλογος  "söyleşme, karşılıklı konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος  "söz, konuşma" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir. +log maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1931) : Güzel bir Franszı filmi görmek ve tam Paris şivesiyle söylenen bir diyalog dinlemek isteyenler ]

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski