ekim

 

ekim

Ekim, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 10. ayı olup 31 gün çeker.

Türkiye'de, Atatürk devrimine değin Sümer-Babil-İbrani-Süryani-Arami ad Tişri den gelme Teşrin-i Evvel olan ayın adı Cumhuriyet'ten sonra da İlk Teşrin, İlkteşrin ya da Birinci Teşrin, Birinciteşrin olarak kullanıldı, 10 Ocak 1945'te kabul edilen 15 Ocak 1945'te yürürlüğe giren ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı ekim yapıldı. Türkçe "ekme" eyleminden türemiş olup tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamındadır. Anadolu'da bu ay için "Gazel ayı" dendiği de olur, "gazel" "kuru yaprak" anlamına gelir. Bu ay için "Avara" diyenler de vardır. Gagauzca gibi Türkçenin kimi lehçelerinde bu aya "kasım" denir. Bu fark; Julien yöntemi Güneş takvimi ile Gregorien yöntemi Güneş takviminin bu yüzyıl (20. yüzyıl) için 13 gün farkı olması yüzündendir. "Kasım" adı "Yahya" peygamberin takma adı olduğundan, Gagauzlar bu iki Güneş takviminin gün farkından dolayı, "kasım" adını bu aya daha yakın görmüşlerdir.

Ekim adının İngilizce karşılığı olan "October", Latince 8 anlamına gelen "octo" dan gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, Ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Ekim ayı 8. ay idi.

ekim ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Ekme işi:

      "Ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı." - Ömer Seyfettin

2. isim Yılın onuncu ayı, teşrinievvel.

Tarım Terimleri - 1949

Türkçe: tohum ekimi, Diğer: aussaat

bk. ekme.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: inoculation

inokülasyon

TDK kişi adları sözlüğü

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.

Kelime Kökeni

Türkçe ek- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ek- maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad" [ Resmi Gazete (1945) ]

"ekme eylemi" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski