görmek

 

görmek

görmek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

görmek, -ür

1. -i Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.

2. -i Anlamak, kavramak, sezmek:

      "Türk iradesinin ne demek olduğunu da sen göreceksin." - Ruşen Eşref Ünaydın

3. -i Yanına gidip konuşmak:

      Bugün müdürü göreceğim.

4. -i Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.

5. -i Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak:

      "Hangi memlekete gitsek resmî makamlar kadar halkın da rağbetini görürdük." - Falih Rıfkı Atay

6. -i Yapmak, etmek:

      İş görmek. Masraf görmek.

7. -i, -den Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak.

8. -den Almak:

      Birinden ders görmek.

9. nesnesiz Bir şeye erişmek:

      Cebi para görmek.

10. -i Çok değer vermek:

      Gözü yalnız parayı görüyor.

11. nesnesiz Bir işleme uğramak:

      Teftiş görmek.

12. nesnesiz Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak:

      Ev güneş görüyor.

13. -i Ziyaret etmek.

14. -i Karşılaşmak, rastlaşmak.

15. -le Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak:

      Körler parmaklarıyla görürler.

16. nesnesiz Sahne olmak, geçirmek:

      Bu ova çok savaş gördü.

17. -i Saymak, herhangi bir şey gibi görmek.

18. -i Gezmek:

      Ankara'yı gördün mü?

19. -i, teklifsiz konuşmada Vermek:

      "Baba hiç param yok, biraz görsen beni, dediği sabahı minnetle anımsar Ali Bey." - Nezihe Meriç

20. -i, spor Takım arkadaşlarından en uygun olanına pas atmak.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski