grup

 

grup

grup ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

grup, -bu

Fransızca groupe

1. isim Küme:

      "Bir kadın grubu, gözleri komutanın penceresine dikili duruyor." - Halide Edip Adıvar

2. isim Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü:

      Lehçeler grubu.

3. isim, mecaz Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.

4. isim, askerlik Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu:

      Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: group, Fransızca: groupe, Almanca: Gruppe

Birden çok kelimeden oluşan fakat yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir öge gibi işlem gören ve yargı bildirmeyen söz dizisi. Ad tamlaması, sıfat tamlaması, iyelikli tamlama, ikilemeli tamlama, birleşik ad, edat grubu, birleşik fiil vb. birer grup oluşturmaktadır: saman rengi, ana kucağı, tatlı elma, dünkü haber, iri iri gözler, Halide Nusret Zorlutuna, pazartesi (<pazar ertesi), ayakkabı, Haydarpaşa, sizin için, ona göre, ateş gibi, denizde kum, evdeki iş, alt eylemek, pişman olmak, yapmış bulunmak, Osman baba, Ayşe nine, ey arkadaş! vb.

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu - 1997

Azerbaycan Türkçesi: söz birläşmasi; Türkmen Türkçesi: söz düzümi; Gagauz Türkçesi: laf birleşmesi; Özbek Türkçesi: soz birikmasi; Uygur Türkçesi: söz birikmisi; Tatar Türkçesi: süz tezmäse ~ süztezmä; Başkurt Türkçesi: hüzbäyläneş; Kmk: söz tagım; Krç.-Malk.: söz tutuş; Nogay Türkçesi: söz baylanıs;Kazak Türkçesi: söz tirkesi ~ söz tirkesimi; Kırgız Türkçesi: söz aykaşı ~ söz tizmegi; Alt::söskolbu; Hakas Türkçesi: söz pîrîgîzî; Tuva Türkçesi: sös ka'ttıjıışkını; Şor Türkçesi: sös tizimi; Rusça: slovosoçetaniye

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

grup

küme

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: group

1. Kendilerini aynı gruba ait hisseden iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile oluşan sosyal birlik. 2. Belli gereksinimleri karşılamak amacıyla birlikte hareket eden bireylerin oluşturduğu topluluk. 3. Etkileşimleri bir dizi yapı ve kurala göre yapılandırılmış bireylerin oluşturduğu topluluk, ##(küme)##.

Kelime Kökeni

Fransızca groupe "takım, küme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gruppo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kribjōn "toplanmak" fiilinden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ İkdam (gazete) (1928) : ve sekiz ila on kişiden mürekkep bir grubunu kasabamıza gönderecektir. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski