liman

 

Liman
Yakuplu, Büyükçekmece'de bulunan Ambarlı Limanı'nın Avcılar sahilinden görünümü

Liman; gemi, tekne gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin kargolarını boşaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de bulunduran mekanlardır.

Özellikle Demiryolu ve kara yolu çıkış yerleriyle kesişir. Ekonomik olarak gelişmiş yerlerde kuruludur. Liman trafiğinde akaryakıt, özellikle petrol trafiği büyük yer tutar. Genel liman ve özel liman olarak ikiye ayrılır. Genel limanlar her tür yük trafiğine açıktır. Özel limanlar belirli maddelere özgüdür. Yapı olarak ise limanlar doğal koylarda veya dalgakıranla korunan kıyılardakiler, akarsu ve göl limanlarıdır. Türlere göre yükleme boşaltma tesisleri de değişiklik gösterir.

{tocify} $title={İçindekiler}

liman ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, denizcilik, Rumca

Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak:

      "Hayatını anlatacağımız adam Çin limanlarından birinde yaşamıştı." - Nazım Hikmet

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

İngilizce: liman, Fransızca: liman, Almanca: Liman

Alçak bir kıyıda, açık denizden bir set ile kapatılmış batık bir nehir koyağı.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

İngilizce: harbour, Fransızca: port, Almanca: Hafen

Kıyıda, doğal olarak ya da mendirek ve dalgakıranlarla fırtınalara karşı korunmuş yer ve böyle yerlerde deniz ulaştırmacılığının giriş ve çıkış kapısı olarak gelişmiş kent.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: harbour

Gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boşaltma, bağlama ve beklemelerine elverişli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan doğal veya yapay olarak rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş kıyı yapıları.

Kelime Kökeni

Yeni Yunanca liméni veya limáni λιμένι/λιμάνι  "liman, sığınak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen limēn veya leimōn λιμην  sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Bilgi

Türkçede kaydedilmiş olan ilk Yunanca alıntılardan biridir. LF 801. || Karş. Latince limen (eşik), limis (sınır). Frisk II.97-99. Yunanca sözcük belki eski bir Akdeniz dilinde “kapı” anlamına gelen bir sözcükten gelir.

Tarihte En Eski Kaynak

limen [ Codex Cumanicus (1300) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski