madde

 

madde

madde ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça mādde

1. isim Duyularla algılanabilen nesne.

2. isim Bir cismi oluşturan öge, öz(I):

      Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır.

3. isim Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm:

      "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri:

      "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur." - Salâh Birsel

5. isim Para, mal vb. ile ilgili şey:

      Maddeye önem vermek.

6. isim Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

7. isim, fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

8. isim, kimya Molekül.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: item, Fransızca: item

Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

bk. özdek

Kelime Kökeni

Arapça mdd kökünden gelen māddat مادّة  "hammadde, materyel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) mādag مدّ  "ahşap hammaddesi, tomruk" sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski