olmak

 

olmak

olmak ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

olmak, -ur

1. nesnesiz Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak:

      "En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu." - Sait Faik Abasıyanık

2. nesnesiz Gerçekleşmek veya yapılmak.

3. nesnesiz Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak:

      "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." - Tarık Buğra

4. nesnesiz Bir şeyi elde etmek, edinmek:

      "Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım." - Sait Faik Abasıyanık

5. nesnesiz Bir durumdan başka bir duruma geçmek.

6. nesnesiz Herhangi bir durumda bulunmak.

7. nesnesiz Uygun düşmek, yerinde görülmek:

      Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur.

8. nesnesiz Yetişmek, olgunlaşmak:

      Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı.

9. nesnesiz Hazırlanmak, hazır duruma gelmek:

      Çay oldu.

10. nesnesiz Bulunmak:

      "Kız da hemen olduğu yere oturdu." - Memduh Şevket Esendal

11. nesnesiz Geçmek, tamamlanmak:

      İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak.

12. nesnesiz Sürdürmek, yürütmek:

      İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum.

13. nesnesiz Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak:

      Partili olmak.

14. nesnesiz Yaklaşmak, gelip çatmak:

      Sabah oldu.

15. nesnesiz Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek:

      "Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!" - Sermet Muhtar Alus

16. nesnesiz Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz:

      Annesi oluyor. Yeğeni olur.

17. nesnesiz, teklifsiz konuşmada Sarhoş olmak:

      Sen adamakıllı olmuşsun.

18. -e Uymak, tam gelmek:

      Bu şapka başıma oluyor.

19. -den Yitirmek, elinden kaçırmak:

      Tembelliği yüzünden işinden oldu.

20. -den Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak:

      Köyden, kasabadan olmayan, düveni, dirgeni nasıl bilebilir?

21. -e Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek:

      Aman, ona bir şey olmasın! Kimseye bir şey olmadı.

22. -e Yol açmak:

      Bu davranışın ona çok zararı oldu.

23. nesnesiz Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak:

      Su, buz oldu.

24. yardımcı fiil Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur:

      Artık bize gelmez oldu. Bu işi yapmış olacak.

25. yardımcı fiil Hastalığa yakalanmak, tutulmak:

      Tifo olmak. Verem olmak.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Ek Bilgi

Aslında oğul çoğulu iken daha sonra tekil anlamda kullanılmıştır.

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski