sık

 

sık

sık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı:

      Ağaçları sık bir bahçe. Sık saç.

2. sıfat Çok bulunan, çok rastlanan.

3. zarf Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla.

4. zarf Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak:

      Çiçekleri çok sık diktik.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe sı- "kırmak, kısmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

sık "az, kısa, kesik" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

"kesif, yoğun" [ Codex Cumanicus (1300) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski